Застрахователните дружества от България, които имат намерение да извършват дейност на територията на Обединеното кралство след приключването на преходния период ще трябва да получат временни разрешения за тази цел. Това съобщиха днес от Комисията за финансов надзор.

Другата възможност, предоставена на застрахователните дружества, е да регистрират клон на територията на Обединеното кралство като застраховател от трета държава.

Важно е да уточним, че дружествата, които имат действащи към момента застрахователни договори по рискове, разположени на територията на Обединеното кралство, но нямат намерение да извършват дейност след изтичането на преходния период, попадат в режим за договор за финансови услуги (FSCR). Това позволява обслужването на договорите, сключени преди 1 януари 2021 г. по рисковете, разположени на територията на Обединеното кралство, но забранява сключването на нови застрахователни договори.

Припомняме, че на 1 февруари 2020 г. Обединено кралство и Северна Ирландия напуснаха Европейския съюз чрез Споразумение за оттегляне. В съответствие със Споразумението, правото на ЕС продължава да се прилага за Обединеното кралство и на територията му за предходен период, продължаващ до 31 декември 2020-а.Така от 1 януари 2021-а разрешенията за предоставяне на услуги от и за Обединеното кралство в ЕС няма да бъдат приложими.