Водноелектрическата централа в Долен Калекьой е особено важна за енергийната система в региона Източна Анатолия, тъй като това е първата хибридна електроцентрала, която комбинира хидро и слънчева енергия в Турция, съобщава Анадолската агенция. С подобен подход на изграждане и на соларна централа при огромния ВЕЦ се решават някои от предизвикателствата по време на суши, когато голям дял от водноелектрическите съоръжения не работят и страната трябва да използва електроцентрали, работещи на природен газ и въглища.

През 2020 г. Турция е добавила най-много възобновяем капацитет за една година в историята си - около 4,8 GW, с което възобновяемите източници достигнат 49 GW от 95 GW обща инсталирана мощност на енергийната система на южната ни съседка. Това постижение, обаче, може да бъде надминато през 2021 година.

3e-news.net

Миналата година половината от новия капацитет за ВЕИ бе създаден от ВЕЦ-овете, а останалата част се дължи на вятърните и слънчевите електроцентрали, заедно с такива на биомаса. Прогнозите на турската асоциация за слънчева енергийна индустрия (GENSED) са, че мощността на слънчевата енергия ще бъде увеличена с 1,5 GW. Това би било 100% увеличение спрямо миналата година, когато 672 MW нови фотоволтаици бяха свързани към енергийната система.

Резултатът през 2020 г. спадна поради прекъсвания в глобалната верига на доставки, причинени от пандемията COVID-19, каза ръководителят на GENSED Халил Демирдаг, цитиран от Анадолска агенция.

В края на 2020 г. общата инсталирана мощност на фотоволтаичните съоръжения е била 6667 MW, което е 4% от общото производство на електроенергия в Турция. Демирдаг каза, че потенциалът за слънчева енергия може да помогне на Турция да намали разходите си за внос на енергия и изменението на климата.