- Здравейте, инж Спасов. Наскоро обявихте новата си кампания за предоставяне на допълнителни услуги по топлинно счетоводство. Ще ни дадете ли малко повече информация?

- Разбира се. Решихме да разширим портфолиото от услуги, които нашето Дружество предлага на своите клиенти, за да станем по-конкурентни.

От началото на годината предлагаме на нашите абонати услугата "дистанционно отчитане", от нас могат да бъдат закупени и уредите. Нашите специалисти изготвиха специално ценово предложение за услугата "дистанционно отчитане", от която могат да се възползват всички наши абонати.

По принцип уредите за дистанционен отчет са малко по-скъпи, ако едно домакинство трябва да подмени няколко уреда в дома си, сумата нараства. Предвидили ли сте някакъв начин, чрез който да оптимизирате бюджета на клиентите, които са избрали да минат на новия метод на отчитане?

- Да така е. Уредите с дистанционен отчет са малко по-скъпи, но това е защото предлагат допълнителна услуга, а именно отчет в реално време, без да е необходимо абонатът да стои вкъщи да чака инкасаторите

На клиентите, които искат да подменят своите уреди за дялово разпределение предлагаме разсрочено плащане за срок от 24 месеца, без никакво оскъпяване. По този начин домакинствата ще платят 24 месечни вноски по 1,47лв с ДДС за всеки топлинен разпределител, а за водомерите около 3 лева в зависимост от обема на уреда. С колегите в ръководството преценихме да предложим на гражданите този начин на разсрочване, за да не натоварваме излишно семейния им бюджет.

 - Какви са цените Ви за топлинно счетоводство?

- Направили сме съпоставка на цените на другите топлинни счетоводители, предлагащи своите услуги на територията на град Перник и сме се постарали нашите услуги да са не са само с високо качество, но и да предлагаме конкурентни цени за обработка и отчитане. Ценоразписът на пълния набор от услуги по топлинно счетоводство, предлагани от "Топлофикация Перник" АД е достъпен на интернет страницата на Дружеството.

- Какви са ползите за Вашите клиенти от дистанционното отчитане?

- Дистанционното отчитане има редица предимства пред обикновеното. Главното е, че абонатите не е необходимо да осигуряват пряк достъп до техните жилища, за да бъде отчетена консумацията на техните уреди. Това е затруднение за голяма част от работещите българи. Знам, че е неприятно, когато трябва да взимаме специално отпуск от работа, за да се вместим в работното време на инкасаторите, които минават по домовете да засичат топлинните разпредели и водомерите. Ценим личното време на нашите клиенти и за това се опитваме да не го губим. За да не се налага нашите служители, да работят извън стандартното работно време, преценихме, че внедряването на уреди за дистанционно отчитане, ще бъде доста по-ефективно. Избрахме да предлагаме на нашите абонати уреди на немска марка, които са с доказано качество.

Друго предимство на директното дистанционно отчитане е, че конкретното домакинство плаща това, което реално е употребило и отпаднат прогнозните сметки, които често се оказват невярно калкулирани най-често поради трудното прогнозиране на средномесечните температури. Естествено, ще продължим да засичаме консумацията по добре познатия начин, както обикновено всеки месец на предварително посочена дата.