Тол платформата TollPass обединява всички възможности за заплащане на пътни такси в България. Тя е създадена и се развива в отговор както на специфичните нужди и изисквания на транспортния бранш, така и на гражданите, закупуващи винетки.

Винетките могат да се заплащат онлайн през личен потребителски профил без риск от грешки.

Собствениците и управителите на автопаркове могат да контролират превозите чрез TollPass. Предоставяните от тол платформата справки и отчети улесняват работата на финансовите мениджъри и счетоводителите, като им позволяват да планират необходимите средства за пътни такси.

Създаването на потребителски профил, който всеки клиент на TollPass може да регистрира, гарантира сигурен онлайн достъп до цялата информация за заплащането на пътни такси.

Профилът съхранява данни за въведени МПС-та и клиентите могат лесно и бързо да закупят маршрутна карта или винетка без да се налага попълване на информация при всяка отделна покупка. Често използваните маршрути също се съхраняват в профила. Така се избягва вероятността от грешки и се скъсява времето за покупка.

За тежкотоварните превозвачи TollPass осигурява пълна прозрачност и отчетност на заплащането на тол чрез справките в менюто "Такси и отчети". В него всеки собственик, управител или счетоводител на автопарк може в реално време да следи движението на сумите по договора си, пътуванията на всяко моторно превозно средство, като маршрутите се визуализират на карта. Чрез платформата те имат онлайн достъп до детайлни справки за баланс по договора, оборотни ведомости, фактури, сметки и разписки. На разположение са детайли като: дата и час на пътуване, изминати маршрути по тол сегменти, брой оси на ремарке, стойност на маршрута.

Всички тези функционалности са на разположение на тежкотоварните превозвачи, които ползват услугите на TollPass и чрез партньорите на "Интелигентни трафик системи" АД - A1 България, GPS България, TollBg, DKV, AS24. Спрямо Toll4Europe, Shell, Eurowag е възприет друг подход и справките за пътуванията се изпращат или са достъпни в техните системи.

За удобство на клиентите е на разположение и мобилното приложение TollPass, което всички клиенти могат да свалят безплатно от App store и Google play store. Със своя потребителски профил могат да следят състоянието на договора си и само с няколко стъпки да купят маршрутна карта или електронна винетка.


Тол платформата TollPass е разработена от "Интелигентни трафик системи" АД - национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси - електронни винетки и тол и официален партньор на Агенция "Пътна инфраструктура".