Най-големите фирми, поддоставчици за автомобилостроенето, спират работа, съобщиха от Българската браншова камара "Машиностроене". Съобщението е разпространено от пресцентъра на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

"Линамар България", Русе ("Монтюпе") - първоначално съобщиха, че спира работа от 6 до 10 април. На 25 март съобщиха, че спират работа от 30 март до 10 април.

"ВИТТЕ Аутомотив", Русе - от 16 до 20 март са в отпуск 30% от работещите; от 23 до 27 март други 30%. Спира работа цялото производство от 30 март, засега обявено за две седмици. Причини: спрени производствата на европейските автомобилопроизводители и доставчици, от друга страна - невъзможност за осигуряване безопасността на работещите (безопасен транспорт, разстояния между работните места и т.н.). Опасенията на ръководството са, че китайските поддоставчици възстановяват производството си, а поддоставчиците (конкуренти) от Мексико не са спирали работа и вероятността да бъдат изместени от тях е много голяма.

Друга ключова фирма (името й не се споменава в съобщението) временно спира работа изцяло в двата завода за две седмици - поради въведеното извънредно положение и временното спиране на производството в заводите на клиентите им.

Както е известно производителят на кабелни системи за коли "Язаки" спря работа и в трите си завода - в Димитровград, Сливен и Ямбол. Това засегна 5600 работници в трите града. Около 400 работници останаха заети по текущи проекти.

Ще се изнесат ли фирмите от България

Поддоставчиците за автомобилостроенето са в тежка ситуация заради:

  • невъзможност да извозват работещите, голяма част от които живеят на 70-80 км от завода, заради ограниченията, въведени от извънредното положение;
  • спиране на работа на европейски фирми, произвеждащи автомобили.

Асоциацията не изключва възможността при ненамеса от страна на държавата отделни производства да бъдат изнесени в други страни.

Кораборемонтът е блокиран

"Бургаска корабостроителница" остава без работа. Има договор с Русия за ремонт на определени кораби по график. Договорът не е прекратен, но изпълнението му се отлага неопределено във времето: руските специалисти, които трябва да присъстват и консултират дейностите по ремонта, не могат да дойдат в България.

Забавят се и срокове за доставка на материали от западните страни. Вместо за 10-12 дни доставките стават за 20-25 дни.

Най-големият кораборемонтен завод "Одесос", Варна, в момента довършва ремонта на кораб, но не е ясно кога и как ще пристигнат други кораби за ремонт, за които има договор, тъй като от тези страни не могат да пристигнат специалисти, които контролират ремонта.

"Корабно машиностроене", Варна - спира работа за две седмици поради невъзможност да експедира изработена продукция за Италия.

В тежка ситуация са и редица фирми от другите подсектори на машиностроенето, за което браншовата камара е сигнализирала нееднократно, се казва в позицията на нейните представители.