Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ обяви днес решение за класиране на участниците по проекта за модернизация на жп линията Елин Пелин-Костенец, съобщиха от компанията.

Проектът се финансира от ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 и е на стойност 1,024 млрд. лева. Общата дължина на трасето е 51 км, разделено в три позиции, а проектната скорост е до 160 км/ч за конвенционални влакове. 

В рамките на проекта ще бъдат изградени над 20 км тунели и 23 моста и виадукти, с обща дължина около 3 км. Предвижда се модернизация на 5 жп гари, както и премахване на всички пресичания на едно ниво между жп транспорта, автомобилното движение и пешеходците. Очаква се договорът с избраните изпълнители да бъде сключен до края на февруари 2019 г.

Преди дни беше подписан договор за изграждане на тягова подстанция Казичене, която също е част от проекта Елин Пелин - Костенец. Изпълнител е обединение "ТПС" ДЗЗД, което включва "ВДХ" АД и "Еврометал строй-В" ООД, а срокът за приключване на дейностите е до 27 месеца. 

Ето и класирането:

ДЗЗД "ДЖЕН - ДУЙ ЖП ЕЛИН ПЕЛИН"

Участници в обединението:  "ДЖЕНГИЗ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ" АД; "ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕД ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ" ООД

Комплексна оценка: 89,63

Предложена цена: 498 800 012,00 без ДДС

 

ДЗЗД "ЖП ЕЛИН ПЕЛИН-КОСТЕНЕЦ"

Участници в обединението: "САН ХОСЕ КОНСТРУКТОРА" АД; Е.П.О.С - ЕМПРЕЗА ПОРТУГЕЗА ДЕ ОБРАС СУБТЕРАНЕАС С.А.; "ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ" АД

Комплексна оценка: 88,18

Предложена цена: 565 385 026.05 без ДДС

 

"ТЕРНА" АД

Комплексна оценка: 87,97

Предложена цена: 495 000 000.00 без ДДС

КОНСОРЦИУМ "ЗСТ"

Участници в обединението: "ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД; "ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД

Комплексна оценка: 77,06

Предложена цена: 589 995 799.00 без ДДС

 

По Обособена позиция 2: "Модернизация на железопътната отсечка от км 42+200 до км 62+400"

КОНСОРЦИУМ "САЛЧЕФ - ГИГАСТРОЙ"

Участници в обединението: "САЛЧЕФ" АД; "САЛЧЕФ КОНСТРУЦИОНИ ЕДИЛИ Е ФЕРОВИАРИЕ" АД ; "ГИГАСТРОЙ" ООД

Комплексна оценка: 95,66

Предложена цена: 126 395 882.27 без ДДС

ТРАКЦИЯ ПРКиИ С.А.

Комплексна оценка: 85,03

Предложена цена: 120 307 125.64 без ДДС

По Обособена позиция 3: "Модернизация на железопътната отсечка от км 62+400 до км 73+598"

КОНСОРЦИУМ "БУЛРЕЙЛ 2018"

Участници в обединението: "ЧАЙНА  КОМЮНИКЕЙШЪН КЪНСТРАКШЪН КЪМПАНИ" ЛТД ; "ТРЕЙС - СОФИЯ" ЕАД

Комплексна оценка: 82,21

Предложена цена: 283 803 656.72 без ДДС

 

Консорциум "ЩРАБАГ ДЖИ ПИ РЕЙЛ 2017" ДЗЗД

Участници в обединението: "СТРАБАГ АГ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "СТРАБАГ СП.З.О.О. - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ЩРАБАК РЕЙЛ ГМБХ - КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ; "ДЖИ ПИ ГРУП" АД

Комплексна оценка: 80,61

Предложена цена: 394 525 074.05 без ДДС

 

ОБЕДИНЕНИЕ "КОМСА - ГЕОСТРОЙ"

Участници в обединението: . "COMSA" S.A.U; "ГЕОСТРОЙ"АД

Комплексна оценка: 68,94

Предложена цена: 415 671 935.78 без ДДС