Създаден преди повече от 20 години, днес "Бони Холдинг" АД е една от най-големите фирми в българската хранителна индустрия, лидер в производството на свинско месо, и е сред най-утвърдените производители на месни продукти и колбаси. Компанията води своето начало от регистрираната през 1991 г еднолична търговска фирма "Бони Оборот".

За проблемите с инфлацията и високите цени разговаряме със Стилиана Пенчева, управител на БОНИ маркетинг ЕООД:

- Г-жо Пенчева, какъв е вашият коментар относно повишените напоследък цени на различни групи хранителни продукти?

- Причините за повишаващите се цени в месопреработвателния бранш са комплексни и произтичат от натрупването на фактори, свързани с поредица от глобално значими събития през последните 4-5 години.

Първите сериозни предизвикателства започнаха още с разпространението в световен мащаб на АЧС - Африканската чума по свинете 2018-2019г. и последствията от нея, които съвпаднаха с периода на пандемията от Ковид-19. В условия на нестабилност от постоянно променящите се борсови цени на месата, нарушените вериги на доставки на различни консумативи и материали за производство, дружествата от групата на Бони Холдинг бяха изправени пред огромни бизнес рискове и трудни решения, от които зависеше както оцеляването на бизнеса и производството, така и запазването на работни места, на които разчитат близо 1500 служители на фирмата и техните семейства. Още от този период се опитваме да запазим крехкия баланс между необходимостта да увеличаваме цените под натиска на всички гореспоменати процеси и да запазим обемите на продажбите, минимизирайки негативните последствия.

От началото на 2022 г. най-съществените рискове за бизнеса произтичат от създалата се несигурна обстановка, покрай започналата война в Украйна. На сериозен инфлационен натиск са подложени всички ценообразуващи фактори, касаещи себестойността на продуктите - като се започне от основни месни суровини за производство, консумативи и материали, енергия и горива, заплати и др.

От една страна увеличението в месните суровини за последната година е драстично - над 70%, а от друга страна темпът на предаване на това увеличение към пазара е изключително бавен, тъй като потребителите трудно възприемат толкова големи повишения за такъв кратък период. Ние самите се опасяваме от въздействието на новите цени, тъй като те неминуемо водят до намаление на обемите на продажби, а това е още една допълнителна тежест, която повлиява негативно себестойността и нашата конкурентност.

Истината е, че всички по веригата - от производители до търговци, са загрижени за последствията от растящите цени и всъщност никой няма полза от очакваното като резултат намаление на потреблението и от там свиване на производството и икономиката като цяло.

- Вие не сте финансист, но искам да ви попитам според вас какви мерки следва да се предприемат за овладяването на инфлацията?

- Във времена на криза и нестабилност най-добре е бизнесът да е подкрепян от държавата в борбата му за оцеляване, защото това е от интерес за всички. За съжаление повечето мерки, за да имат добър ефект, изискват детайлен анализ на въздействието и последователно прилагане, контрол и корективни действия - нещо, което е невъзможно да се постигне без стабилно правителство и стратегическа политика. Всичко, което се тества в момента, е със съмнителни и нетрайни резултати, защото се прави под диктовката на паниката.

Намаляването на ДДС при храните е една от често спряганите, но и често отхвърляни, мерки, които считаме, че има смисъл да бъде въведена, при положение, че сме една от малкото останали страни в Европа с 20 % ДДС за месата. Това би имало не само моментален ефект върху цените, но и би допринесло за изсветляване на бизнеса - нещо, което в тези смутни времена се оказва голяма пречка не само за ценообразуването в бранша, но вероятно и за събираемостта на ДДС в държавата. При всички случаи е по-логична мярка при криза, отколкото намаляване на ДДС за ресторантите например.

- А що се отнася до работа ви с големите търговски вериги - вярно ли е, че налагат много такси, които оскъпяват крайната цена?

- Ние традиционно работим добре с търговските вериги и въпреки спецификите им поддържаме добри партньорски взаимоотношения. Разбира се търговските условия при всяка една от тях са форматирани по различен начин, но това е съобразено в ценовата ни структура и ние сме гъвкави в договарянето. 

Обикновено, когато става въпрос за марка на производителя, има различни такси за маркетинг, рекламни активности или участия в брошура - нещо, което сме приели за нормална търговска практика - инструменти за акцентиране върху марката и продуктите. Това не е проблем за силните марки. 

От друга страна собствените марки на веригите се договарят на нето цени и са изчистени от всякакви условия. Така например при Lidl, чиито продукти произвеждаме под тяхна марка, няма нито такси, нито отстъпки или бонуси - цената се договаря нето и всички ангажименти по продажбата, рекламиране и акциониране на продуктите са за тяхна сметка. На подобен принцип се работи в почти всички вериги и при месните разфасовки, чиито цени са борсово обвързани и зависят от обемите на работа. 

- Чуха се коментари да не работи с веригите и да се измисли друг начин за пласиране на продукцията. Според вас по-скоро пречи или по-скоро помага работата с търговските вериги?

- Бони Холдинг е структуроопределяща фирма в бранша и е най-големият производител на свинско месо в България. В този смисъл нашите продукти се реализират през всички възможни търговски канали - вериги, дистрибутори и ХОРЕКА.

При положение, че делът на търговските вериги в България е около 50%, ние няма как да не разчитаме и на тях в желанието си да сме близко до всеки български потребител.

Работата ни с търговските вериги ни подпомага в нашето развитие, спомага за по-добрата ни конкурентоспособност, насърчава иновациите в бизнеса и ни дава достъп до чужди пазари, за които изнасяме.