Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ "Белмекен". Централата посреща своя 50-годишен юбилей с изцяло обновено турбинно оборудване, нови задвижвания за сферични шибъри и изцяло обновени системи за управление, се казва в съобщение на правителствената пресслужба.

"Намираме се на място, което съчетава по уникален начин природните красоти и дадености на България с инженерните постижения", заяви премиерът акад. Николай Денков, който присъства на официалната церемония. Той припомни, че благодарение на ПАВЕЦ "Белмекен" и ПАВЕЦ "Чаира" България е един от водещите инженерни примери за това как биха могли да се използват природните дадености в ползва на енергетиката.

Акад. Денков подчерта, че научните изследвания, иновациите и новите технологии доведоха до това, че е по-лесно да създадем енергия, отколкото да я съхраним и да я ползваме тогава, когато ни е необходима.

"Именно тези съоръжения - помпено акумулиращи централи, се оказаха водещи по отношение на ефективност, капацитет, гъвкавост, стига да имате природните дадености и инженерите, които биха могли да ги построят, развият и използват правилно", отбеляза министър-председателят, цитиран в съобщението.

Премиерът акад. Денков посочи, че с министъра на енергетиката имат задача да се изградят още по-амбициозни проекти на други места, където България има такива възможности.

Енергийният министър Румен Радев специално поздрави присъстващите ветерани за огромния труд през годините. "Много се радвам, че завърши рехабилитацията на тази каскада с последния хидроагрегат. Рехабилитацията на ВЕЦ "Момина клисура" беше завършена миналата година. Надявам се на дългосрочна, безаварийна и сигурна работа", отбеляза министър Радев.

"Модернизацията на централата е част от амбициозната инвестиционна и ремонтна програма на НЕК ЕАД, която през изминалата година е достигнала рекордни за дружеството стойности. Осъзнавайки своята отговорност като най-голям производител на енергия от възобновяеми източници, НЕК ще продължи да инвестира систематично в поддържането и подобряването на хидротехническите съоръжения", отбеляза изпълнителният директор на НЕК инж. Мартин Георгиев.

Обхватът на рехабилитацията на ПАВЕЦ "Белмекен" включва проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: хидравлични цилиндри за сферични шибъри на турбините и помпите, турбинно оборудване, което включва нови турбинни регулатори, дюзи и дефлектори. Нови възбудителни системи, генераторни прекъсвачи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции. Стойността на рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен е в размер на 9,919,372.55 евро. От тях 70 процента са набавени по линия на Фонд "Козлодуй", а 30 на сто са самостоятелно финансиране от страна на НЕК. Мениджър по процеса са от ЕБВР, съобщи енергийния министър, цитиран от БТА. 

Снимка: Министерски съвет

Предходните два приключили проекта са тези във ВЕЦ-овете "Момина клисура" (част от каскадата "Белмекен", "Момина клисура" и "Сестримо". В "Сестримо", проектът по рехабилитация тече и предстои да завърши) и "Въча 1". Стойността на цялостната рехабилитация на каскадата е 39 милиона лева.

Валентин Шайдер, ръководител на проекта по рехабилитация на ПАВЕЦ "Белмекен" в ЕБВР, също беше сред официалните гости: "Удоволствие е да бъда тук и да видя тази електроцентрала напълно рехабилитирана, така че да е готова да работи надеждно, надявам се, поне още 50 години".

От страна на изпълняващия консорциум "Кончар/ЧеКаДе" присъства Гордън Колак, председател на Съвета на директорите на "Кончар". Той обърна внимание, че като страна България е издигнала през последните години възобновяемите източници и чистата енергия на най-високо ниво и се стреми към развитие на такива проекти, обръщайки особено внимание и на водата като много важен възобновяем източник.

След церемонията в ПАВЕЦ "Белмекен" премиерът Денков и министър Радев посетиха машинната зала на ПАВЕЦ "Чаира", където инспектираха старта на реалните рехабилитационни дейности на Хидроагрегат 2 с прилагането на иновативно инженерно решение от страна на НЕК и консорциума, който е изпълнител на рехабилитацията. Срокът за завършването на рехабилитацията на Хидроагрегат 2 е до края на настоящата година, когато трябва да се пристъпи към водни проби, след което и към въвеждане в експлоатация.