Министерството на енергетиката /МЕ/ е прекратило действието на договора за предоставяне на концесия за мина "Оброчище" през февруари тази година, съобщиха от Министерството.

Последната проверка от ведомството на мината е от 15 май 2018 г. След констатирано неизпълнение на концесионния договор, е отправна покана за доброволно изпълнение в 30-дневен срок. В определения с поканата за доброволно изпълнение срок не са изпълнени паричните задължения в размер на 130 хил. лв. Във връзка с неизпълнение на основно договорно задължение, а именно - за заплащане на концесионно възнаграждение, на 7 февруари МЕ е спряло действието на договор от 1 юни 1999 г. за предоставяне на концесия с предмет "Особено право на ползване на подземни природни богатства - манганови руди чрез добив от находище "Оброчище - Северозападен участък". Спирането на правата по концесионния договор не отменя задължението на концесионера да поддържа за своя сметка рудника в предексплоатационно състояние с необходимия водоотлив и вентилация, се напомня в прессъобщението.

По информация от служители на "Евроманган" АД, не са изплатени заплатите от юли 2018 г., а дължимите суми за електроенергията се плащат със закъснение. В края на януари е имало среща между представители на Министерството на енергетиката и Националния синдикат "Защита". Министерството на енергетиката има уверение от страна на "Евроманган", че ще започне изплащането на дължимите суми.

По-рано днес БТА съобщи, че националният омбудсман Мая Манолова ще сигнализира Министерството да започне проверка за изпълнението на концесионния договор за мангановата мина "Оброчище". По думите й толерансът, който е даден на концесионера - "Евроманган" ЕАД, не е сработил и Министерството на енергетиката трябва да вземе решение за концесията.

"Оброчище" е една от четирите най-големи манганови мини в света и сигурно ще се намери нов концесионер, който да разработва природното богатство и да изпълнява социалните ангажименти към работниците, каза по-рано днес Манолова. Омбудсманът допълни, че ще настоява и за предприемане на процедура по обявяване в несъстоятелност на концесионера.