Пазарната позиция на "Български пощи" отслабва всяка година, като през 2018 г. тенденцията продължава. Делът на дружеството достига 12 на сто от общия пазар, изчислен на база приходи от всички пощенски услуги. Това сочат данните от "Анализ на пазара на пощенските услуги" на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ за 2018 г.

Данните от анализа бяха представени от Валентин Милушев /ГЕРБ/. Според тях през 2018 г. общите приходи, реализирани в услугите сегмент на универсалната пощенска услуга достигат 105 млн. лв. и нарастват с 18 на сто спрямо 2017 г. Структурата на пощенския пазар се формира основно от приходите от куриерски услуги, чиито основен дял е над две трети от реализираните приходи, следвани от приходите от коледните пратки и приходи от пратки на писма, сочи анализът на КРС.

В него се твърди, че пощенската мрежа на "Български пощи" не е преструктурирана от началото на либерализацията на пощенския пазар от 2011 г. Според данните на Български пощи към 31 декември 2018 г. броят на пощенските станции на оператора възлиза на 2980, от които 639 са градски и 2341 са селски, сочи докладът, цитиран от Милушев. Той каза, че през 2018 г. "Български пощи" не е внасяло в КРС предложения или уведомления за промяна на броя или разположението на точките за достъп до пощенската си мрежа.

От КРС отчитат, че разрастването на електронната търговия е основният двигател за развитието на пазара на пощенски услуги.

Димитър Данчев /"БСП за България"/ настоя "Български пощи" да предложат необходимите промени и план за преодоляване на негативните тенденции за държавното дружество.