Кметове на 10 общини от цялата страна, заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова, заместник-министърът на регионалното ведомство Ангелина Бонева, представители на Националното сдружение на общините в България и на Агенция пътна инфраструктура проведоха работна среща в ЕСО за набелязване на конкретни стъпки за изграждане на национална инфраструктура от зарядни станции за електромобили в близост до подстанциите на електропреносния оператор. Проектът на Електроенергийния системен оператор планира до 5 години на територията на цялата страна да бъдат изградени близо 250 станции за зареждане на електрически превозни средства с електроенергия, произведена от беземисионни източни.

Изпълнителният директор на ЕСО Ангелин Цачев подчерта, че усилията на институциите трябва да се обединят в подкрепа на масовото навлизане на електрическите превозни средства. "Очакваме общините да насърчат изграждането на националната инфраструктура с предоставяне на терени в близост до подстанциите на електропреносния оператор, а ЕСО ще осигури необходимия капацитет и довеждащата инфраструктура към зарядните станции", посочи Ангелин Цачев.

Заместник-министърът на енергетиката Ива Петрова изтъкна, че Министерството на енергетиката от самото начало подкрепя инициативата на ЕСО и определи като големи предимства на проекта националното покритие на зарядната инфраструктура и интегрирания подход, който ще доведе до съществено спестяване на разходи.

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството в лицето на заместник-министъра Ангелина Бонева проектът на ЕСО също беше приветстван. Ангелина Бонева изрази признателност за адекватната инициатива на електропреносния оператор и призова за по-голяма оперативност и съвместни действия между заинтересованите страни за изграждането в къси срокове на националната инфраструктура от зарядни станции за електрическите превозни средства.

ЕСО стопанисва 300 подстанции, което осигурява възможност зарядната инфраструктура да бъде с национален обхват. Целта е националната инфраструктура от зарядни станции да осигури обслужването на електромобилите, както и да бъде изградена мрежа на ключови места в страната от зарядни станции за водород за превозните средства от обществения транспорт и за тежкотоварния транспорт. Планирано е изграждането на 11 водородни зарядни станции на входящите гранични артерии, свързващи Република България с Румъния, Гърция, Сърбия, Турция и Северна Македония, както и в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Варна и Бургас.

Общата стойност на проекта е 93 млн. евро. За обезпечаване изпълнението на инвестицията ЕСО кандидатства за финансиране от Модернизационния фонд.

Националната зарядна инфраструктура ще способства оползотворяването на електроенергията от възобновяеми източници и развитието на екологичния транспорт на територията на цялата страна, включително и в отдалечените от главните пътни артерии населени места.

Съдържание на: Електроенергийния системен регулатор