За тази година "Кинтекс" ЕАД има сключени договори до момента в размер на 41 млн. евро и 5,7 млн. долара. Новите договори за изпълнение, сключени през 2023 г., са на обща стойност над 11 млн. лева. Това съобщи по време на парламентарния контрол служебният министър на икономиката и индустрията Никола Стоянов.

Освен вече подписаните договори, от началото на 2023 г. компанията е подала документи за участие в тръжни процедури за около 98 млн. евро, от които министърът изрази надежда "също да излязат добри резултати под формата на договори", цитира думите му БТА.

Той увери депутатите, че дружеството не само не е изгубило своите традиционни пазари, но е предприело редица действия за разширяване износа на специална продукция на нови и най-вече - за възстановяване износа на традиционни пазари, много от които е изгубило през последните 20-30 години.

Министърът посочи, че осъществяваните в сектор "Отбрана" сделки, в това число и от "Кинтекс", по правило са със средносрочен и дългосрочен характер. По думите на Стоянов това предполага, че за кратък период, какъвто е тримесечието по един договор, може да има износ на стоки в по-голям обем и на значителна стойност, а в друго тримесечие може и да няма такъв износ. Според него това не е основание да се смята, че като цяло липсват договори или финансовите показатели на дружеството са се влошили. Незадоволителният финансов резултат на дружеството за първото тримесечие на тази година се дължи както на този факт, така и в голяма степен на наложената санкция в размер на 880 000 лева във връзка с неправомерно изплатени суми по договори за външни услуги, които предходното ръководство на дружеството е изплатило през 2022 г., каза министър Стоянов. Той добави, че в резултат извършена впоследствие проверка на НАП сумата по въпросните договори не е призната за разход и на дружество е наложена санкция.

Към тези проблеми министърът добави и ефекта от образуваното изпълнителното дело срещу "Кинтекс" за 11,7 млн. лева в полза на КТБ (в несъстоятелност) и наложения запор върху вземанията по всички левови и валутни сметки, което води до невъзможност дружество да изпълнява текущата си дейност и поетите договорни задължения. За вдигане на запора и възстановяване на нормалната дейност на дружество е трябвало да се преведе тази сума от 11,7 млн. лева на частния съдебен изпълнител, каза министърът и допълни, че това е довело до нарушаване на финансовата ликвидност на "Кинтекс".

По сключения договор за 32,7 млн. евро, министърът уточни, че работа по подготовката му е започнала през 18 октомври 2020 г. и допълни, че няма как да се отчете като заслуга този договор и парите, постъпили по него само на едно от ръководствата на "Кинтекс", които за този период са се сменили няколко пъти.