Всяка година Международният ден на жената е повод да отбележим важната роля, която жените играят в живота ни, и да настояваме за полово равенство както на работното място, така и в обществото като цяло. Въпреки че тези усилия не бива да бъдат ограничени до един ден, 8 март ежегодно ни напомня да се огледаме и да видим колко далеч сме стигнали и какво ни предстои да свършим.

За да разберем как това изглежда на практика, Ваня Вагич, мениджър "Корпоративни въпроси" в Mars, Inc. за региона UBBAI (Украйна, Балтика, Балкани, Адриатика и Израел), ни споделя повече за инициативите на компанията по пътя към постигане на 100% полово равенство в своите екипи на глобално и регионално ниво, както и за ангажимента ѝ да подкрепя жените в техния професионален и личен растеж. Тя подчертава ролята на образованието, премахването на бариерите и насърчаването на лидерството като ключови елементи в постигането на равенство. Mars, Inc., един от най-големите производители на храни в света, чието портфолио включва марки като M&M"s, Snickers, Twix, Orbit, Whiskas и Pedigree, се стреми да предлага не само висококачествени продукти, но и да бъде водеща в създаването на благоприятна и приобщаваща работна среда, в която всички служители могат да се чувстват уважавани и вдъхновени да постигат своите цели.

  1. Как Mars, Inc. отбелязва Международния ден на жената и подкрепя приноса на жените на работното място?

Mars, Inc. е компания с дългосрочен ангажимент и принос за създаването на равни възможности на работното място за всички служители. Всяка година отбелязваме Международния ден на жената с различни инициативи, които подчертават важността на постигането на полово равенство. В духа на женския месец, тази година Mars, Inc. мотивира и своите служители като се включат в международната ни кампания по повод празника #InspireInclusion, която цели да вдъхнови другите да разберат и подкрепят приобщаването на жените, създавайки един по-добър свят за всички. Освен това, ние продължаваме да се ангажираме с вътрешни инициативи като #FlipTheStatusQuo, която насърчава жените иноватори да променят статуквото и да са инициатори на промяната. В рамките на проекта през 2024 г. десет сътрудника на компанията, независимо от техния пол, имат възможност да спечелят по 10000 щатски долара за образование и развитие в направление по техен избор. Номинациите за участие ще стартират символично на 8 март, Международния ден на жената.

  1. Колко жени в момента работят в компанията в региона UBBAI, който обхваща 15 пазара, включително България, и за който вие отговаряте като мениджър по корпоративни въпроси?

Трябва да подчертая, че жените винаги са играли ключова роля в 100-годишната история на Mars, Inc., която е семейна и частна компания. Съответно техният успех е от решаващо значение за бъдещето на фирмата, защоот тук жените винаги са заемали ръководни и ключови позиции във висшия мениджмънт. Компанията предоставя равни кариерни възможности на всички свои служители, като се стреми да осигури 100% баланс между половете при разпределението на лидерските позиции в екипите на глобално ниво. В момента 42% от ръководните позиции в Mars, Inc. са заети от жени, докато в региона UBBAI (Украйна, Балтика, Балкани, Адриатика и Израел), за който отговарям и който обхваща 15 пазара, включително България, общото съотношение между половете е 42% жени и 58% мъже сред служителите.

Екип Mars, Inc.

Източник: Mars, Inc.

  1. Какви са основните предизвикателства пред жените във вашия сектор и как компанията Mars, Inc. се ангажира с тяхното решаване?

Жените, които заемат висши или други ключови позиции в корпоративния свят, се сблъскват с множество предизвикателства, най-значителното от които е балансирането между професионалните задължения и семейните отговорности. Поддържането на хармония между личния и професионалния живот може да бъде особено трудно, когато липсва подкрепа у дома. Ако работните задължения надхвърлят работното време, или така наречената "втора смяна", това може да доведе до още по-голямо напрежение и изтощение.

Едно от големите предимства, които Mars, Inc. предлага на всички свои служители, е гъвкавото работно време и място на работа. Това ни позволява да организираме работния си ден в съответствие със собствения си биоритъм и да съчетаем професионалните си отговорности със семейните задължения, обучения, пътувания, хобита и други лични ангажименти, докато постигаме бизнес целите си.

Освен това, Mars, Inc. се ангажира да предостави подкрепа за всички свои служители, с цел да достигнем пълния си потенциал и да имаме равни възможности за кариерно развитие. Чрез глобалната кампания #HereToBeHeard ("Тук си, за да бъдеш чута"), която бе стартирана през пролетта на 2021 г., компанията се стреми да насърчи промяната относно неравенството между половете, като подкрепя петте цели на ООН за устойчиво развитие. Проведохме глобално проучване, в което участваха повече от 10000 жени от 88 държави, за да разберем какви промени биха искали да видят в работодателите, правителствата, мъжете и общностите, с цел преодоляване на предизвикателствата и предразсъдъците, пред които са изправени. Резултатите от изследването бяха публикувани публично и предоставени на правителствата и други компании за преглед и изпълнение. Нашата цел е да създадем приобщаващ свят, където всеки човек се чувства признат и приеман, независимо от пол, възраст или раса. Това е важна тема, с която се занимаваме активно и непрекъснато.

  1. Бихте ли споделили някои лични преживявания от вашата кариера, които са допринесли за подкрепата на жените в бизнес средата?

Преди няколко години организирахме вътрешна конференция и панел с членове на мениджърския екип, като в нашия регион 75% от тях бяха жени, а само 25% мъже. Тази инициатива стимулира открита дискусия за личния опит и предизвикателствата, които всеки от нас среща в работата. В същото време, получихме резултатите от споменатото изследване на #HereToBeHeard и решихме да проведем допълнителни анализи за факторите, които пречат на равенството на половете в нашия регион. Изводът от този процес беше - ние нямаме такива. Обаче, има едно "но". Всички ние, независимо от пола, понякога сами си създаваме пречки или "блокери", най-вече поради липса на самочувствие.

Лично за мен, най-предизвикателният момент в моята кариера беше отпускът по майчинство и връщането на работа след него. Често се случва да не можеш да продължиш точно от там, където си спрял, а вместо това започваш отначало и се доказваш отново. Ако искаш още едно дете, тогава този процес започва отначало и се оказваш във "вакуум" за няколко години. Смятам, че някои от тези препятствия са извън обсега на работодателя, независимо колко е ангажиран с разрешаването им и подкрепата на служителите си.

  1. Сблъсквали ли сте се с предразсъдъци в работата само защото сте жена?

Отговорът на този въпрос не може да бъде просто "да" или "не". В света на бизнеса, по-конкретно в Mars, Inc., лично аз не съм усещала никакви пречки или разделение между мъжете и жените, и всички врати винаги са били отворени за мен. Въпреки това, положението ми (да не кажа щастието) не може да бъде отражение на по-широката социална ситуация, която може да бъде по-различна за други хора и обстоятелства.

От самото начало, настройките ми бяха добри благодарение на подкрепата на родителите ми, възможностите за образование, кръга от хора през целия ми живот и избора на (добър) партньор. Обаче, много ме ядосва, когато жени, които са в подобна позиция, твърдят, че предразсъдъците и дискриминацията не съществуват, само защото те лично не ги преживяват. Те считат, че това е нещо, което се приема за даденост, без да вземат предвид как са израснали и какви възможности са имали в сравнение с други. Осъзнавам, че не съм еталон и че съм в привилегирована позиция. Следователно, считам, че ние имаме по-голяма отговорност да се ангажираме с това всички жени да имат равни възможности и да осъзнаят това, което могат и заслужават.

Ваня Вагич, мениджър "Корпоративни въпроси" в Mars, Inc. за региона UBBAI (Украйна, Балтика, Балкани, Адриатика и Израел)

Източник: Mars, Inc.

  1. Какви са инициативите и кампаниите в Mars, Inc., предназначени да подкрепят жените в тяхното кариерно развитие?

Mars, Inc. е глобална компания и предизвикателствата, пред които сме изправени, се различават в зависимост от страната, в която оперира. Въпреки че държавите от нашия регион често са на последно място в класациите, например що се отнася до отпуска по майчинство, у нас той е много добре регулиран в сравнение със САЩ, където продължава само 2 месеца. В този контекст компанията работи от много години върху овластяването на жените и постигането на равенство между половете в самата компания, като се адаптира към местните предизвикателства.

Преди четири години беше стартирана платформата Full Potential ("Пълен потенциал"), насочена към насърчаване на равенството между половете на работното място, в общностите и на пазара. Чрез тази платформа беше представена и глобалната кампания #HereToBeHeard, която се стреми към създаването на по-приобщаваща бизнес среда и свят, където всички жени могат да процъфтяват.

Women Leading Purposefully ("Жените, които ръководят целенасочено") е друга програма, разработена от Mars, Inc. в партньорство с Харвардския университет, която подкрепя жените в развитието им като лидери. Над 500 жени взеха участие в обучение, което цели да развие ключови умения на жените лидери в компанията.

Вдъхновена от успешния миналогодишен проект #FlipTheStatusQuo, който подкрепя жените в бизнеса, тази година Mars, Inc. разшири своите амбиции за насърчаване на равенството между половете в работната среда, обхващайки всички свои служители по целия свят. Този проект предоставя възможност за номиниране на стипендианти, а победителите, които ще получат безвъзмездна помощ от 10000 щатски долара за по-нататъшно развитие и обучение, ще бъдат избрани в партньорство с Консултативния съвет на M&M"S FUND и представени в дигиталните и социални платформи на M&M"S.

  1. Какви промени смятате, че трябва да се осъществят в обществото и в компаниите, за да се създадат по-добри условия и повече възможности за жените да реализират пълния си потенциал?

В крайна сметка, насърчаването на половото равенство изисква ангажиране от цялото общество - от образователните институции, правителството, медиите, компаниите и отделните лица. Вярвам, че е от съществено значение да продължим да работим усилено за премахване на бариерите и създаване на здравословна среда, където всеки може да разгърне пълния си потенциал. Необходимо е да се осъществяват постоянни обучения и информационни кампании относно предразсъдъците, свързани с пола, и да се насърчават жените и момичетата да избират кариерите, които желаят.

Що се отнася до компанията, считам, че е от съществено значение да има разнообразно управление, което да осигурява равни възможности за жените, за да могат те достигат до високите позиции и да участват в процеса на вземане на решения в компанията. Подкрепям програми за менторство и наставничество, които предоставят допълнителни възможности за развитие на умения и кариерен напредък. Най-важното, върху което работим в Mars, Inc., е създаването на приобщаваща работна култура, където всеки служител се чувства оценен. Компаниите трябва да ценят разнообразието и да осигуряват подкрепа на всички свои служители, без значение от пола или други различия.

Източник: Mars, Inc.

Съдържание на: Mars