Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва извънредни проверки в обектите за производството и търговията със сладолед от днес, съобщиха от агенцията.

Проверките са във връзка с настъпването на активния сезон на предлагане и консумация на сладолед. Инспекциите в предприятията ще продължат до 14 юли, а в места за предлагане на сладолед без предварително опаковане до крайния потребител - колички, щандове на открито, подвижни обекти и друг - през целия летен сезон.

Обект на контрол ще бъдат спазването на изискванията на технологичната документация за производство на сладолед, входящ контрол на суровини и материали, използване на влаганите добавки и етикетирането на готовия продукт, съгласно Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите.

В места за предлагане на сладолед без предварително опаковане се следи за задължителното предоставяне на данни за наличието на вещества или продукти, причиняващи алергии и непоносимост; приборът за разсипване на сладолед да бъде отделен за всеки вид сладолед и се съхраняването му да бъде при условия, недопускащи вторичното му замърсяване с патогени и алергени; индивидуалните лъжички, които се предлагат при продажбата на крайния потребител, да бъдат предварително опаковани и др.

Проверките ще обхванат обекти на територията на цялата страна.

Агенцията по безопасност на храните извърши 2165 проверки в обекти за търговия на дребно и заведения за обществено хранене в периода 12 - 16 юни, съобщиха преди дни от БАБХ. От тях 1646 са по планов контрол, а 66 - по сигнали и оплаквания от граждани.