"Главболгарстрой" участва в четвъртото издание на "Southeast Europe&East Med", организирано от "Делфи икономически форум" във Вашингтон, където, наред с гости от цял свят, компанията представи зелените идеи в строителството и иновативните проекти, по които работи.

"Текущото решение на енергийните предизвикателства пред Европа в момента безспорно е природният газ (ВПГ), в средносрочен план - това са соларната и вятърна енергия, но в дългосрочен план темата за водорода като източник на енергия стои на дневен ред", коментира заместник изпълнителният директор с ресор "Стратегии, комуникации и международни отношения" в "Главболгарстрой" Пламена Ненкова в панела, посветен на зелената революция в Източното Средиземноморие и Югоизточна Европа.

Неизползваният потенциал на Източното Средиземноморие в производството на чиста енергия беше главният фокус на участниците в енергийния панел, а като специален акцент беше поставена и темата как по-силните регионални партньорства могат да задействат за преодоляване на климатичните предизвикателства. "Главболгарстрой",в качеството си на изпълнител на стратегически проекти в Югоизточна Европа, очерта като свой приоритет работата си по енергийната инфраструктурна свързаност и обезпечаване приложението на бъдещите зелени политики с нейното изграждане.

"Като лидер в Югоизточна Европа в областта на изграждането на енергийна инфраструктура, вече десетилетия ГБС следи от близо развитието на енергийните пазари, както и текущия преход към ВЕИ. Строителният сектор може да спомогне за това едно решение бързо да разшири мащаба си и да допринесе за създаването на конкурентен, интегриран и ликвиден пазар на водород и други енергийни източници", споделя Ненкова. По думите ѝ едно от безспорните предимства на компанията е дългогодишното партньорство с водещи компании в доставката на оборудване в енергийния сектор - Солар Търбайнс и Ханиуел, както и оперативният офис на ГБС в Брюксел.

Компанията съсредоточава вниманието и усилията си в няколко направления, обвързани със сферата на водорода: модернизирането на газовата инфраструктура с цел пренос на допълнителни количества H2 при смесване с природен газ; изграждането на специализирана водородна инфраструктура; както и ангажирането на инженерен, финансов и административен капацитет за реализиране на собствени проекти за производство на зелен водород.

В рамките на конференцията Сенатор Крис Ван Холън благодари на Гърция и останалите съюзници на НАТО за съдействието и коментира двустранните отношения САЩ-Гърция

Снимка: Форумът "Southeast Europe&East Med"

Целите на Европейската комисия за постигане въглеродна неутралност към 2050 г. определено са амбициозни, особено за региони като Югоизточна Европа. В плана си "Re-Power EU", Европейската комисия на практика удвои целите си до 2030 г. по отношение на водорода, поставяйки изисквания за производство на 10 млн. тона "зелен" водород, както и за внос на допълнителни 10 млн тона чист водород.

Постигането на посочените по-горе цели несъмнено изисква мобилизация на цялата строителна индустрия като основен стълб в изграждането на енергийната инфраструктура, не само на територията на Югоизточна Европа, но и в аспект на междуконтиненталната търговия и транспорт на енергия.

Четвъртото издание на "Southeast Europe&East Med", организирано от "Делфи икономически форум" събра участници от цял свят в американската столица Вашингтон. Адмирал Джеймс Фого - Декан на Центъра за Морска стратегия към Военноморската лига на САЩ, Джефри Паят - Помощник Държавен секретар по енергийни ресурси към Държавния департамент на САЩ и Симеон Цомокос, Член на Международния консултативен съвет на Главболгарстрой коментираха бъдещето на европейската енергийна сигурност в Източното Средиземноморие.