Gemcorp Holdings Limited (GHL), Африканската финансова корпорация (AFC) и Африканската експортно-импортна банка (Афрексимбанк) обявиха приключването на сделката за петролната рафинерия Кабинда в Ангола. Проектът на стойност 473 милиона щатски долара се финансира чрез собствен капитал от 138 милиона щатски долара, който вече е осигурен от спонсорите на проекта и механизъм за финансиране на проекти в размер на 335 милиона щатски долара, ръководен от AFC, Афрексим и консорциум от международни и местни финансови институции. Проектът се разработва от GHL в партньорство с държавната петролна компания на Ангола Sonangol.

Кредитът обхваща първата фаза на проекта и проправя пътя за строителство, което ще позволи преработката на 30 000 барела суров петрол на ден. След време втората фаза ще добави още 30 000, с което капацитетът на рафинерията ще достигне 60 000 барела на ден след завършването.

След приключване на първата фаза се предвижда рафинерията да доставя около 10% от общото търсене на рафинирани петролни продукти в страната, което ще се увеличи до около 20% след завършване на втората фаза, като същевременно в процеса ще се създадат над 1300 преки и непреки работни места. Към днешна дата са проведени 300 000 човеко-часа обучение за повишаване на квалификацията на местните служители, като 1 000 000 човеко-часа са отработени по проекта, всички завършени без злополуки.

Други кредитори, които участват в механизма за финансиране на проекта, са Корпорацията за индустриално развитие (IDC) на Южна Африка, Арабската банка за икономическо развитие в Африка (BADEA) и Banco de Fomento Angola (BFA).

Тази инвестиция играе критична роля за енергийната сигурност на Ангола и предоставя възможности за местна заетост, като същевременно насърчава технологичния капацитет на нацията. Това ще намали зависимостта на страната от внос, за да посрещне настоящите си енергийни нужди.

Главният изпълнителен директор на Джемкорп Атанас Бостанджиев каза: "Изключително развълнувани сме да направим тази инвестиция в петролната рафинерия Кабинда. Проектът има за цел да направи Ангола енергийно независима, като същевременно използва нейните природни ресурси в полза на общността и икономиката като цяло. Възползвахме сме изключително от местния опит чрез тясно сътрудничество с екипа на Sonangol и нашите партньори, Africa Finance Corporation и Афрексимбанк, които споделят нашата визия за предоставяне на тази монументална инфраструктура, която ще доведе до съществено повишаване на качеството на живот в страната."

Президентът и главен изпълнителен директор на Африканската финансова корпорация Самаила Зубайру каза: "Имаме удоволствието да обявим успешното финансово приключване на този новаторски проект за рафинерия. Този проект за структурна трансформация е в съответствие с нашата визия за усвояване и запазване на стойността в икономиката на Ангола, като същевременно намаляваме въглеродните емисии чрез елиминиране на две пътувания, свързани с износа на суров петрол като суровина и вноса му обратно като рафиниран продукт. Рафинерията Кабинда ще генерира значителни възможности за работа, които ще помогнат за изграждането на квалифицирана работна сила на бъдещето. Това ще спести ценна чуждестранна валута и ще подобри платежния баланс на Ангола. Проектът ще създаде отделни индустрии, които разчитат на продукцията на рафинерията, като по този начин ще стимулира икономиката и ще стимулира дългосрочния икономически растеж. Очакваме с нетърпение да си сътрудничим със заинтересованите страни, за да продължим да насърчаваме устойчивото развитие на нашия континент."

Професор Бенедикт Орама, президент и председател на борда на директорите на Афрексимбанк, каза: " Афрексимбанк се гордее да допринесе за такъв ключов проект за Ангола и региона. Нашето участие в организирането на финансирането от 335 милиона щатски долара заедно с нашите партньори от AFC и Джемкорп прави проекта възможен и ще гарантира, че той осигурява дивиденти за развитие в Ангола и Африка. Създаването на модулна петролна рафинерия в Кабинда ще добави критична стойност към основната стока на Ангола и нейния най-голям износен продукт, като същевременно ще допринесе за понижението на парниковите газове чрез намаляване на необходимостта от транспортиране на сурови и рафинирани продукти до и от Африка. Афрексимбанк остава ангажирана да играе жизненоважна роля в стимулирането на икономическия растеж на континента. Очакваме с нетърпение да развием вътрешноафриканската търговия чрез доставка на рафинирани продукти от Ангола до близките пазари.

Информация за компаниите:

Gemcorp Holdings Limited (GHL) е мажоритарен акционер в Cabinda Oil Refinery. GHL се състои от няколко компании, включително Gemcorp Capital Management Ltd, независима фирма за управление на инвестиции, фокусирана върху развиващите се пазари и регулирана от FCA в Обединеното кралство. Фирмата е способствала за извършването на инвестиции на стойност над 7 милиарда щатски долара в публични и частни кредитни и капиталови сделки от самото начало. Фирмата се стреми да инвестира най-малко 10 милиарда долара в Африка през следващото десетилетие, главно под формата на дългови транзакции в партньорство с други институционални инвеститори, заедно с частни капиталови инвестиции на селективна основа.

Африканската финансова корпорация (AFC) е създадена през 2007 г., за да бъде катализатор за инфраструктурни инвестиции, водени от частния сектор в цяла Африка. Подходът на AFC съчетава експертен опит в индустрията с фокус върху финансови и технически консултации, структуриране и разработване на проекти и рисков капитал за справяне с нуждите за развитие на инфраструктурата в Африка и стимулиране на устойчив икономически растеж. Шестнадесет години по-късно AFC има опит като избран партньор в Африка за инвестиране и предоставяне на дълготрайни, висококачествени инфраструктурни активи, чрез които да се предоставят основни услуги в основните инфраструктурни сектори на енергетиката, природните ресурси, тежката промишленост, транспорта и телекомуникациите. AFC има 40 страни членки и от създаването си е инвестирала 11,5 милиарда щатски долара в Африка.

Африканската експортно-импортна банка (Афрексимбанк) е общоафриканска многостранна финансова институция, упълномощена да финансира и насърчава вътрешно- и извън-африканската търговия. В продължение на 30 години банката внедрява иновативни структури за предоставяне на финансови решения, които подпомагат трансформацията на търговията в Африка, ускоряването на индустриализацията и вътрешнорегионалната търговия, като по този начин стимулира икономическата експанзия в Африка. Уверен поддръжник на Африканското континентално споразумение за свободна търговия (AfCFTA), Афрексимбанк стартира Панафриканската система за плащане и сетълмент (PAPSS), която беше приета от Африканския съюз (АС) като платформа за плащане и сетълмент в подкрепа на прилагането на AfCFTA. Работейки със секретариата на AfCFTA и АС, банката създава Фонд за приспособяване на стойност 10 милиарда щатски долара, за да подпомогне страните да участват ефективно в AfCFTA. В края на 2022 г. общите активи и гаранции на Афрексимбанк възлизат на над 31 милиарда щатски долара, а нейните акционерни средства възлизат на 5,2 милиарда щатски долара. Банката е изплатила повече от 86 милиарда щатски долара между 2016 г. и 2022 г. Афрексимбанк има рейтинги за инвестиционен клас, присъдени от GCR (международна скала) (A), Moody"s (Baa1),