Електрохолд планира над 3.8 млн. лева инвестиции в изграждане на нови съоръжения, дигитализация и реконструкция на електроразпределителната мрежа в област Плевен до края на 2023 г. Ръководството на компанията представи приоритетите на дейността на електроразпределителното дружество ЕРМ Запад и търговските дружества Електрохолд Продажби и Електрохолд Трейд на работна среща в Плевен с областния управител, кметове на общини и техни представители от областта.

За изграждане на нови съоръжения и за присъединяване на нови клиенти през миналата година бяха вложени 1.86 млн. лева, а тази година дружеството инвестира над 2.8 млн. лева. За подобряване качеството на електрозахранване в момента се изпълнява проект за рехабилитация на кабелни линии в Плевен, Кнежа и Червен бряг на стойност 350 000 лева. Над 300 000 лева са предвидени за реконструкция на мрежа ниско напрежение в общините Плевен, Червен бряг, Долна Митрополия и Гулянци. За изнасяне на електромерни табла на границата на собственост в областта са предвидени 370 000 лева.

По време на разговорите бяха обсъдени и промените в Общите условия за продажба на електроенергия на битови клиенти от Електрохолд Продажби, както и възможностите за подобряване обслужването на клиентите.

"Целта ни е да поддържаме работещ диалог и сътрудничество с общините, от което да спечелят клиентите и местният бизнес", каза Карел Крал, главен изпълнителен директор на Електрохолд България.

Електрохолд провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с кметовете на общини и областните управители на територията, която обслужва.