Програмата е алтернативно решение на банковите депозити. Основният акцент е върху гаранцията на нетната инвестирана сума, както и върху възможността за допълнителна доходност. В допълнение, продуктът предоставя застрахователна защита в случаите на смърт, вследствие на злополука. Премиите, платени по лична застраховка "Живот", свързана с инвестиционен фонд, могат да намалят данъчната основа с до 10%.

Инвестицията при ЕвроХоризонт е в структурирания инвестиционен фонд Global Selection Timing 100-1 - фонд с фиксирано начало и край, който инвестира в кошница от активи на компании с висока пазарна капитализация. Фондът е с рисков индикатор 1 от 7, което означава, че е подходящ дори и за инвеститори с консервативен рисков профил.

снимка: UBB

"Продуктът е финансово решение, което съчетава защита на първоначалната инвестиция, като едновременно с това да ва възможност за допълнителна доходност. При постигнато положително изменение на стойността на дяловете от инвестиционния фонд на падежна дата, клиентите могат да получат допълнителна доходност, или най-малко инвестираните средства в структурирания инвестиционен фонд", каза Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Продуктът ще се продава с ограничена емисия само до 06.12.2022 г.

 

* съдържание на UBB