Двамата най-големи акционери на "Градус" АД - Иван Ангелов и Лука Ангелов, планират да излязат от управителните органи на дружеството. Двамата вече няма да са членове на УС, като на тяхно място влизат Ангел Ангелов, Бистра Коцева и Георги Бабев.

Промените са инициирани "с цел постигане на по-ефективно и ефикасно управление на дружеството". Акционерите възнамеряват да създадат Консултативен съвет (Advisory Board), който да е професионален коректив на Управителния съвет.

"Погледът в бъдещето е насочен към предаване на управленските функции на новото поколение млади, образовани и мотивирани професионалисти в комбинация с опитни и доказани в корпоративния свят мениджъри. При така предложената структура независимите членове в Съвета на директорите са мнозинство, което гарантира прозрачност за акционерите и спазване на най-добрите европейски практики за корпоративно управление", коментират от дружеството.