"Булгартрансгаз" ЕАД обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България-Сърбия.

Първата поръчка на стойност 540 хил. лв. без ДДС е за изработване на технически проект за интерконектора на българска територия. Оферти за участие в нея ще се приемат до 3 юли 2020 г.

В рамките на втората обявена процедура "Булгартрансгаз" ЕАД ще търси консултант по проекта, който ще трябва да упражнява и строителен надзор. Прогнозната стойност на тази процедура е 320 хил. лв. без ДДС, а оферти за участие ще се приемат до 17 юли 2020 г.

Класирането на участниците и по двете поръчки ще се извършва на база на икономически най-изгодна оферта, която се изразява в оптимално съотношение качество/цена, съгласно обективни показатели като срок на изпълнение, ценови параметри и други.

Газопроводът от Нови Искър в България до Ниш в Сърбия е с планирана дължина от 170 км, 62 км от които на българска територия. След изграждането й, газовата връзка ще бъде с пропускателна способност 1,8 млрд. м3/г. като ще има възможност и за реверсивен поток.

Компанията оператор отбелязва в съобщението си, че междусистемната газова връзка България-Сърбия е обявена за проект от общ интерес за Европейския съюз. Нейната реализация е част от управленската програма на правителството в сектор Енергетика, насочена към гарантиране на енергийната сигурност и диверсификация на източниците и маршрутите за доставка на природен газ.

Интерконекторът е от ключово значение за реализиране на концепцията за изграждане на газоразпределителен център в страната (газов хъб "Балкан"). Газовата връзка е сред приоритетните проекти на Групата на високо равнище в рамките на инициативата за енергийна свързаност на Централна и Югоизточна Европа CESEC. Крайният срок за въвеждането й в експлоатация е месец май 2022 г.

Европейско финансиране за българо-сръбската връзка

На 1 юни "Булгартрансгаз" съобщи, че е получил покана от Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г., да кандидатства за съфинансиране на подготвителните дейности по изграждането на междусистемната газова връзка между България и Сърбия. Средствата възлизат на 11 734 980 лева и са осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Наред с това компанията съобщи наскоро, че очаква оферти за банково финансиране (в общ размер на 400 млн. евро) за главните нейни проекти, сред които и газовата връзка със Сърбия.