Бизнесът през последните месеци поетапно и все по-активно се завръща към доброволческите инициативи. Това е изключителен приоритет и за SAP Labs България, ключовият развоен център на софтуерния гигант, където работят над 1400 професионалисти. "През 2019 г., малко преди пандемията, бяхме успели да включим над 50% от колегите в развойния център в България в поне една инициатива за доброволчество", сподели за Dir.bg Моника Ковачка-Димитрова, член на Надзорния съвет на SAP. Тя работи в българското подразделение на компанията от самото му основаване преди 22 години и е ръководител на инициативите за корпоративна социална отговорност на SAP в България.

"Интересът към доброволческите инициативи беше толкова голям, че екипите чакаха с нетърпение списъка с доброволчески дейности и беше тема на октомврийските им екипни срещи да изберат в коя от тях ще се включат и да се организират да я осъществят", коментира още тя.

"Разбира се, в последните години с COVID-19, а през тази и с военния конфликт в Украйна, имахме специализирани инициативи като например принтиране на защитни шлемове на служебния 3D принтер в първите дни на пандемията, тъй като тогава имаше липса на предпазни средства. А в първите дни на кризата в Украйна предоставихме допълнителни 5 доброволчески дни за колегите, за да имат възможността да се включат като доброволци и да помогнат", споделя Димитрова. "Това, което сме установили от практиката е, че инициативите работят по-добре когато се включи целият екип или се сформира група, която да работи по-целенасочено и дългосрочно по темата", допълва тя. По този начин компанията постига по-голям успех в приноса към тези каузи. Друг важен елемент за ангажирането на хората според нея е добрата вътрешна комуникация и бързите опростени процеси за включването на нови хора.

"За съжаление в периода на пандемията, поради обстоятелствата и приоритетната грижа за здравето и безопасността на служителите ни, се наложи да редуцираме този тип дейности, но добрата новина е, че от няколко месеца започваме да се завръщаме към обема и обхвата от преди", казва Димитрова.

снимка: SAP Labs България

Инвестиция в даряване на знание

Всъщност една от изключително важните ползи от такива доброволчески инициативи е, че наистина сплотяват и обединяват екипите, нещо повече-компаниите сами насърчават служителите си да се включват. "В компанията от години имаме практиката да отделяме по един доброволчески ден, когато всеки колега може да вземе участие в активност по собствен избор", споделя Моника Ковачка-Димитрова. И допълва, че компанията предлага стратегически инициативи, в които колегите й участват дългосрочно с одобрение на мениджърите си. Повечето такива инициативи на развойния център на SAP в България са насочени към образованието. "Тъй като имаме невероятни колеги със задълбочени познания и богат опит, използваме тяхното време и им даваме възможност да ги споделят и да повлияят позитивно в общността", добавя Димитрова.

Дългосрочен принос към образователни инициативи

Изключително важни са образователните инициативи и все повече компании инвестират в тях. SAP Labs България е една от водещите в това отношение. Голяма част от образователните инициативи са обединени под шапката на SAP ITversity. Това е група от служители на компанията, които координират учебни дейности за деца и младежи от широк възрастов диапазон-от 4 клас в училище до 4 курс в университетите. "Имаме набор от дългосрочни и интензивни инициативи като курсовете в университетите, ръководени от колеги, и практически образователни програми (SAP Geeky Camp, "Роботика за България" и други), както и по-краткосрочни като дни на отворените врати или "Запознай се и програмирай". Целите са им от първоначално вдъхновение, през учене чрез практика до насърчаване на професионалното развитие," разказва за Dir.bg Моника Ковачка-Димитрова.

снимка: SAP Labs България

Уникалната и мащабна инициатива "Роботика за България"

От голямо значение за SAP Labs България е ежегодната инициатива "Роботика за България". За седем учебни години компанията е достигнала до 54 населени места в България, като с програмата е обхванала над 100 училища и обучителни центрове, над 250 учители и над 2500 ученици на възраст от 10 до 16 години. Програмата се изпълнява в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи" и цели да засили интереса на учениците към науката и технологиите. Това създава една позитивна общност на подкрепа към менторите и отборите по роботика, дава всяка година нова състезателна цел, учи децата да работят в екип, включва много доброволци и дава възможност на порасналите участници да станат съдии и да продължат да допринасят, без да губят връзка с програмата.

"Moments of Service"-кампанията на SAP за всеобхватно доброволчество

Освен доброволчеството чрез споделяне на знания, SAP окуражава служителите си да се включват в множество инициативи, свързани с физически труд, обединени под рамката на глобалната целогодишна кампания "Moments of Service". "Тъй като колегите са по цял ден пред компютрите, възможността за физически доброволчески труд се оценява високо от тях", коментира Димитрова и добавя, че в SAP Labs България този тип инициативи се организират по екипи. Според нея ползата от такива доброволчески дейности е, че колегите виждат много по-бързо резултата от усилията си, имат възможност да отидат в различни градове, да бъдат на място при хората, на които помагат, да получат благодарност за действията си и това от своя страна да им донесе огромно удовлетворение.

"Тъй като през последните две години поради ситуацията много от инициативите бяха намалени като брой участници и събития или се провеждаха само виртуално, сега фокусът ни е да ги върнем в обхвата им от 2019 г., да надградим и да увлечем още повече доброволци. В допълнение и с оглед на приоритетите от 2021 г., също ще имаме акцент върху социалното предприемачество и инициативи, свързани с постигане на устойчивост в България," подчертава Моника Ковачка-Димитрова.

Големи социални цели наравно с бизнес целите

"Смело може да кажем, че сме сред лидерите в това на практика да ръководим бизнеса си по устойчив начин, да си поставяме големи социални цели наравно с бизнес целите и да отчитаме прозрачно начина на управление в рамките на обстоен публично достъпен годишен отчет", споделя Димитрова. Тя подчертава, че за всички компании е от огромно значение не само да са успешни в бизнеса си, но и как постигат това. Затова прилагането на ESG практики показва на клиентите, инвеститорите и служителите високите стандарти, към които се придържат компаниите.

Всъщност една от трайните промени, настъпили в обществото ни е, че то е развило много по-голяма чувствителност по тези теми-поемането на отговорност към околната среда, подсигуряването на справедливост на заплащането и недопускането на каквито и да било практики на дискриминация, както и прозрачността и отчитането на всички дейности в сферата на корпоративната социална отговорност пред общността. Според визията на SAP, всички сме свързани и всяко действие в правилната посока има мултиплициращи ефекти.

Липсата на конкретни постъпки и активно отношение към тези все по-актуални проблеми се контролира все повече не само от регулаторите, но и от потребителите и от служителите на компаниите. Затова е важно всеки да допринесе активно в прилагането на тези политики. Моника Ковачка-Димитрова от 2019 г. е част от Надзорния съвет на SAP на глобално ниво, който отговаря за G (Governance) аспекта от ESG. Тя споделя, че темата се разглежда активно и постоянно се добавят нови инициативи. "Освен корпоративните отговорници за устойчиво развитие и корпоративна социална отговорност, в компанията имаме посланици на двете теми във всяка държава, които работят на локално ниво", пояснява тя. За България тя също заема и ролята на отговорник за корпоративна социална отговорност.

снимка: SAP Labs България

ESG политиките като основа на устойчивото бъдеще на компаниите и обществото

Корпоративната социална отговорност е част от ESG политиките на компанията и съответно знанието за това как допринасяме към обществото и какви са ефектите е много важно. През 2021 г. SAP фокусира своите усилия в три направления: ускоряване на развитието на социалните бизнеси, развиване на уменията на бъдещето и съвместна работа за устойчивост. Неслучайно компанията е отличена на няколко форума не само за отделните програми, които провежда, но и като лидер в това, че през външен одит успява да покаже конкретни резултати и ефекти с много детайлно измерване и съответно да даде добър пример за всички. "Например може да видите как когато си поставихме за цел да сме неутрални по отношение на CO2 емисиите, сме проследявали в продължение на 20 години и как малките действия постепенно са допринесли за големи резултати", коментира Димитрова и добавя, че SAP публикува действията си по отношение на Устойчивите цели на ООН, за да има всеки заинтересуван възможност да си вземе идея от тях. Едно от направленията, в които например компанията работи усилено, е намаляването на своя въглероден отпечатък и преминаване към зелена енергия.

Целта на ESG политиките е да обърнат внимание на служителите и обществото, да ги насочат да са по-съзнателни и систематично да търсят начин да подобряват и променят средата. Те не са формалност или преходна тенденция, като например да се премине на някаква дигитална платформа, без да се интересуваш дали компаниите, с които работиш-като доставчика на платформата, също се ръководят устойчиво. С подобни практики може краткосрочно да намалиш своя отпечатък, но да предизвикаш някъде другаде по-голям екологичен проблем. Затова така нареченият "Scope3" на устойчивото развитие е да се интересуваш и от своите доставчици и да изискваш от тях активно да са ангажирани в устойчиви практики и да го показват с реални действия. По този начин цялостната дигитална трансформация ще бъде успешна и зелена.

Организацията трябва единствено да прояви съзнание и проактивност, за да постави началото на трансформацията си към устойчивост

"Вече далеч не е достатъчно простото плащане на данък върху CO2 емисиите, което само измества проблема и дава на богатите компании "лесен" изход", коментира Димитрова. Тя пояснява, че служителите, потребителите и гражданите са добре информирани и могат да оценят кои практики водят до действителна, дългосрочна позитивна и устойчива промяна. Също така, ако компанията няма ресурс и ноухау самостоятелно да създаде и управлява тези политики, има вече достатъчно надеждни източници на информация по темата, както и компетентни експерти и консултанти, които могат да подпомогнат компаниите да трансформират устойчиво бизнеса си. Затова от всяка организация се изисква единствено да прояви съзнание и проактивност.

"Усилията и иновациите ни са насочени към това, чрез нашата експертиза, вградена в софтуера, да дадем данните на компаниите в техните ръце, за да ги превърнем в интелигентни предприятия, които взимат по-добри, по-бързи и по-ефективни решения за своя бизнес", коментира още Димитрова.

*Моника Ковачка-Димитрова е част от SAP Labs България от самото начало на компанията у нас преди 22 години. От март 2013 г., тя е ръководител на инициативите за Корпоративна социална отговорност на SAP в България. През май 2019 г. Моника става част от Надзорния съвет на SAP на глобално ниво, където участва във взимане на решенията за смяната на CEO-то на компанията през октомври 2019 г., назначаване на няколко изпълнителни директори в борда на компанията в последните две години и промяна в стратегията на глобалната компания през октомври 2020 г.

*SAP Labs България е ключов развоен център за софтуерния гигант, основан у нас преди 22 години. В момента в компанията работят над 1400 професионалисти, като над 90% от екипите работят по теми, свързани с облачни технологии. SAP Labs Bulgaria има ключова роля в дефинирането и разработването на облачната платформа на SAP-SAP Business Technology Platform. Екипите в SAP Labs България работят по разнообразни теми, свързани с управлението на жизнения цикъл на софтуерните продукти, сигурността на софтуера, потребителския интерфейс и преживяване.