"Български Енергиен Холдинг" ЕАД избра днес финансова институция, която ще издаде банкова гаранция, обезпечаваща задължението за плащане на 2/3 от глобата, наложена от Европейската комисия /ЕК/ на БЕХ Груп по Дело АТ.39849, съобщиха от холдинга.

Банката ще предостави банкова гаранция за обезпечаване задълженията на БЕХ и дъщерното му дружество "Булгаргаз" ЕАД по наложената глоба, уточниха от БЕХ. Предстоят преговори между БЕХ и банката за уточняване на клаузите на договора за издаване на банкова гаранция, пише в съобщението.

"Булгартрансгаз" ЕАД, "Български Енергиен Холдинг" ЕАД и "Булгаргаз" ЕАД на 28.02.2019 г. подадоха жалба срещу решението на ЕК от 17.12.2018 г.

Дружествата от групата на БЕХ не приемат заключението на ЕК, че са злоупотребили с господстващо положение на българския газов пазар. През декември комисията глоби БЕХ със 77 милиона евро за възпрепятстване на достъпа до газопреносната мрежа у нас.

Дори да обжалва решението на ЕК за налагане на глоба на БЕХ, България ще трябва да го изпълни. Това заяви на 1 март говорител на ЕК пред журналисти в Брюксел.