Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпусна заем от 120 милиона евро на дъщерното дружество за електроразпределение на румънския доставчик на електроенергия Electrica Group. Средствата са за финансиране на модернизация на мрежата, усъвършенстване на измервателните системи и интеграция на възобновяеми енергийни източници, съобщават от финансовата институция. Първият заем на ЕИБ за Electrica Group със срок на изплащане от 15 години е първата част от проекта на ЕИБ на стойност 210 милиона евро за инвестиции в енергийна инфраструктура, който планира да извърши румънската енергийна компания Distribuție Energie Electrică Romania (DEER).

Заемът, покриващ 75% от разходите по проекта, ще помогне на Electrica да свърже повече от 180 000 клиенти,да увеличи капацитета на мрежата си, да подобри надеждността и качеството на електрозахранването и да подпомогне внедряването на разширено измерване на електромерите. Това ще даде и възможност за дългосрочна интеграция на ВЕИ в мрежата. Модернизацията на разпределителната мрежа ще включва модернизация и изграждане на нови електропроводи, изграждане и обновяване на подстанции и инсталиране на компоненти за автоматизация на мрежата в Румъния. 

Корина Попеску, главен изпълнителен директор на Electrica, заяви, че заемът ще помогне на Electrica да се справи по-добре с енергийните нужди на своите 3,8 милиона клиенти през следващите години и ще подкрепи зеления преход в Румъния. DEER е основният национален оператор в електроразпределението, обхващащ 18 окръга, които представляват 40.7% от румънската територия.

3е-news.net