Много хора имат ясна идея кога настъпва моментът за промяна. Те търсят кариерно развитие през определен период от време, по-висока позиция и възнаграждение. Други пък усещат, че нещата в компанията им не вървят и очакват негативна развръзка. Това не означава, че винаги последните взимат решението, а в по-честия случай биват уведомени, че компанията няма да разчита повече на тях. Разбира се, има и много хора, които работят дълги години на едно място и нямат никакви намерения за промяна, ако тя не е задължителна.

За да разберем как протичат тези процеси при вас, в седмичната ни анкета за предизвикателствата на работното място, зададохме въпроса: "Колко често сменяте работното си място?". Ето и вашите отговори:

  • 39% споделят, че ако ги мотивират достатъчно на настоящото им работно място, не биха мислили за промяна
  • За 21% събирането на опит в рамките на една компания, трябва да бъде не по-малко от 5 години
  • Близо 16% признават, че през две, максимум през три години е нормално да търсим кариерно развитие
  • 13% бленуват да открият работното място, което да не сменят дълго време и да се чувстват комфортно на него
  • За 9% не съществува по-добро работно място от собствения бизнес
  • На 2% от гласувалите в анкетата, казват че за съжаление им се случва често да сменят работа

Какви изводи можем да направим?

Оформя се един водещ такъв. Ако човек се чувства добре на работното си място, ако бъде мотивиран достатъчно, ако компанията се грижи за неговото професионално израстване, то не би мислил за промяна дълго време. И наистина, ако потърсим идеалното поле за работна изява, то тези условия изглеждат постижими и напълно реално изпълними. Но, за да се случи това е нужно и ние да сме се погрижили предварително за нашето образование, допълнителни квалификации, работна дисциплина и отговорност, владеене на езици, както и да се научим да работим успешно в екип. Трябва да сме наясно, че процесът е двустранен. Дори и тогава, никой не ни гарантира, че всичко ще се получава както ни се иска, но поне шансът да се случи е много голям. Най-общо казано, всеки може да поиска всичко от една компания, но и да е наясно със собствените си възможности и какво дава той на нея.

Затова, не спирайте да се образовате и развивате ежедневно, това увеличава многократно шансовете ви за успешно кариерно развитие и добър стандарт.

Следете и участвайте в ежеседмичните ни анкети. Всяко едно мнение е важно, а изводите всеки може да направи и сам.