В последно време все по актуална става темата за необходимостта от повече от една автобиография, която да е структурирана според изискванията и търсената информация от компаниите. Затова през тази седмица в редовните ни анкети за предизвикателствата на работното ни място, ви питаме:

Трябва ли да имаме повече от една автобиография, за да кандидатстваме в различни компании?