На 4 юли в Аулата в Ректората на Софийския университет в присъствието на ректора проф. дфн Анастас Герджиков, посланици на държави-партньори, представители на академичната общност и на бизнеса бяха представени трите акредитирани от АМВА магистърски програми по бизнес администрация на английски език в Стопанския факултет, които са в три области на специализация - MBA по стратегическо управление, MBA по управление на човешките ресурси и MBA по управленски информационни системи.

Модератор бе доц. д-р Тодор Ялъмов, заместник-декан на Стопанския факултет, който приветства присъстващите и заяви, че този успех е резултат от многогодишен път.

Ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков изрази радостта си от събитието, чиято цел е да представи големия успех на Стопанския факултет. "Три наши магистърски програми станаха част от онези 300 висши училища със студенти от над 150 страни, които са част от Асоциацията на МВА програмите. Тук има представители на българския бизнес, които имат нужда от хора с подобно образование, от хора, които да завършват признати по цял свят програми, и си даваме сметка какво е като първо българско висше училище да влезем в тази асоциация като член", каза ректорът. Той поздрави декана на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и всички, допринесли за това постижение, и пожела успех.

Лекция на тема "Бизнес образованието в България като фактор за икономическия растеж" изнесе Илия Лингорски - икономист с над 25 години опит в частния и публичен сектор, хоноруван преподавател в Катедра "Икономика" на Стопанския факултет. В нея той обърна внимание на важността на образованието за икономическото развитие и значението на международната акредитация.

Илия Лингорски отбеляза, че днес се чества един голям успех, още едно съществено международно признание на Софийския университет от Асоциацията на MBA училищата. Той посочи, че с тази акредитация всички настоящи МВА студенти по програмата на Стопанския факултет, които са акредитирани, както и скорошните възпитаници, са поканени да се присъединят към глобалната членска общност на АМВА. Тя обединява над 60 000 студенти и възпитаници от повече от 150 държави. По думите на Илия Лингорски асоциацията подпомага връзките между студентите, гради лидерството, кариерното развитие, носи различни предимства както за възпитаниците на тези програми и университети, така и за развитието, за социалния отпечатък и за приноса на този вид образование в икономическото и социалното развитие в по-широк смисъл.

"Тази акредитация е най-високото постижение в бизнес образованието и убедено вярвам, че освен признание и успех за Стопанския факултет и за Софийския университет, акредитацията в огромна степен е отваряне за нови възможности за принос на Стопанския факултет и на нашия университет в национален, в регионален и международен план", каза още Илия Лингорски. В своята лекция той акцентира и върху възможностите, които ще имат студентите на Стопанския факултет за своето развитие, както и за сътрудничеството и развитието на самите МВА програми.

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев поздрави всички в залата и започна словото си с разказ за интервюта, подготвени от негови студенти. Единият въпрос бил "Как можете да определите Стопанския факултет с една дума", а неговият отговор - "лидер". "Но сега, слушайки моите колеги след всички събития от последните години, мога да допълня, че Стопанският факултет е лидер, защото обединява общност от лидери както сред преподавателите, така и сред студентите и това го прави по-силен", каза доц. Георгиев и допълни, че днес има честта като декан на Стопанския факултет да обяви от високата трибуна в най-тържествената зала на Софийския университет, че за първи път българско висше училище получава международна бизнес акредитация в една от трите най-значими международни мрежи - АМВА.

Снимка: Стопански Факултет на Софийски Университет

Доц. Георгиев уточни, че самата акредитация е от началото на миналия месец и потвърждава високото качество на обучение в магистърските програми по бизнес администрация в Стопанския факултет, така наречените МВА. Той допълни, че това е още по-радостно, защото се случва в годината, когато Софийският университет отбелязва 135-ата си годишнина.

Връщайки се назад във времето, доц. Георгиев подчерта, че икономика и мениджмънт се преподават от дълги години в Софийския университет и подчерта, че въпреки прекъсването през втората половина на ХХ век, след своето възстановяване през 1990, Стопанският факултет прави заявката да бъде най-доброто място за преподаване и научни изследвания в областта на икономиката, финансите, счетоводството и бизнес администрацията. "Всъщност, международната акредитация, която сега получаваме, е потвърждение за тази смела заявка и уверена стъпка към още по-силната ни интернационализация", заяви доц. Георгиев и посочи, че в момента техните студенти в бакалавърските, магистърските и докторските програми са от над 40 държави, а Стопанският факултет е лидер и по входящата мобилност по програма Еразъм.

"Международната акредитация е и признание за нашата мисия и ценности, а мисията на Стопанския факултет е да ангажира и вдъхновява следващото поколение лидери и предприемачи чрез споделени ценности, знания, обмен на умения чрез експериментиране и междукултурна осъзнатост. Тези ценности се допълват от стремежа ни към иновации, сътрудничество, бизнес етика, аналитичност, устойчивост, многообразие и ангажираност", подчерта доц. Атанас Георгиев.

"Всяка една акредитация не оценява институцията само в определен отрязък от времето, а разглежда както историческото ѝ развитие, така и потенциала ѝ да расте във времето напред", отбеляза деканът на Стопанския факултет и допълни, че в този смисъл акредитацията е признание за всички усилия, които преподавателите от Софийския университет и студентите са полагали през изминалите десетилетия. Тя също така е заявка, че най-доброто предстои, допълни доц. Георгиев.

Той разказа за процеса по акредитацията, за международното утвърждаване на факултета. "За нас тази първа бизнес акредитация от международните три организации е мотивиращ фактор да продължим напред", каза доц. Георгиев и припомни, че от две години факултетът е член на Американската асоциация на бизнес училищата AACSB и има амбицията втората международната акредитация да е именно оттам и да стане факт до следващите 4-5 години. "Това означава, че ние трябва да продължим да подобряваме програмите си и да привличаме все така най-добрите кандидати за тях, да структурираме по-добре процесите си и още по-важно, да излезем с по-ясна визия за нашата роля в съвременното общество", отбеляза в словото си деканът на Стопанския факултет и очерта стъпките, с които биха постигнали това.

Доц. Атанас Георгиев акцентира върху работата на колегите от факултета, допринесла за международната акредитация, както и на студентите и на партньорите от бизнес институциите. "Всички вие, които сте тук, днес имате повод да се гордеете с общия ни успех, а аз от името на ръководството на факултета бих желал да изкажа искрената ни благодарност за всичко, което направихте", каза още деканът. Той посочи имената на директорите и администраторите на трите МВА програми - доц. д-р Иван Ангелов, доц. д-р Ия Петкова, доц. д-р Камен Спасов, доц. д-р Тодор Ялъмов, както и на ресорния помощник декан гл. ас. д-р Илия Атанасов, силно ангажирани с процеса по акредитация. Деканът отбеляза и работата на членовете на катедрата "Стопанско управление" с ръководител доц. д-р Олимпия Ведър и отправи своята благодарност към тях. Деканът благодари и на деканското ръководство, на колегите от останалите катедри и специално на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков за подкрепата и осигурените ресурси през настоящата трудна бюджетна година, за да може акредитацията да стане факт преди началото на активната кандидатмагистърска кампания.

В рамките на празничното събитие доц. д-р Иван Ангелов представи най-важните моменти от процеса, през който Стопанският факултет е преминал, за да постигне високото признание. По думите му AMBA е онова признание, което поставяйки високите изисквания, високите приоритети и стандарти, ще даде възможност на първо място да бъдат привлечени най-качествените представители от бизнеса и индустрията, да бъдат привлечени потенциалните лидери, както и онези, които вече са проявили своите лидерски качества и умения, но имат необходимост да ги развият. "Акредитацията на АМБА е резултат от отдадеността и професионализма на целия екип на Стопанския факултет, на голямата подкрепа от бизнеса и международната общност, но също и на силната мотивация и готовност на студентите за образование от най-високо качество." - подчерта доц. д-р Иван Ангелов. "Високите критерии, които ни поставя АМВА, ни мотивират да привличаме най-добрите студенти с амбиция за лидерство - ръководители и предприемачи, които ще бъдат част от процеса на устойчивия растеж и трансформация на бизнеса." - допълни доц. Ангелов.

Доц. д-р Боряна Богданова, зам.-декан "Партньорства с бизнеса и общност на завършилите студенти" обърна внимание върху успехите на докторантите на Стопанския факултет във връзка с бизнеса, финансираната от индустрията докторска програма. "Ние сме първият университет в България, който успя да реализира този проект, да го доведе до успешен край и може би най-важното е, че докторантката, която реализира своите научни изследвания в бизнеса, днес преподава в Стопанския факултет", подчерта доц. Богданова и допълни, че така се показва мястото на науката и научно издържания подход на работа в растежа на бизнеса.

Стопанският факултет на Софийския университет е водеща образователна институция в България и Югоизточна Европа за научни изследвания и обучение по икономика, финанси и мениджмънт. След едногодишна подготовка за синхронизиране на учебните програми, със защитена отлична подготовка и мотивация на преподавателския екип, както и демонстрирано устойчиво партньорство с водещи компании от корпоративния сектор, AMBA акредитира магистърските програми по бизнес администрация на английски език в Стопанския факултет, които са в три области на специализация - MBA по стратегическо управление, MBA по управление на човешките ресурси и MBA по управленски информационни системи.

 

Снимка: Стопански Факултет на Софийски Университет

Стопанският факултет на СУ "Св. Климент Охридски" вече приема кандидатури и записвания за трите акредитирани програми, които започват своята програма през м. октомври. Повече информация за програмите може да се намери на сайта на Стопанския факултет.


Материалът е предоставен от Стопански факултет на Софийския университет.