През последните години стана все по-модерно компаниите да провеждат множество корпоративни обучения за повишаване на практическото ниво на знания и умения на персонала, както и за вдъхновени и допълнителна мотивация. С тази тема е свързан кариерният ни въпрос през настоящата седмица:

Следите ли тенденциите и възможностите за корпоративно обучение?