Обичайно, с постигането на високи резултати в кариерния си път, много от нас придобиват все по-голяма увереност и самочувствие. Помага ли ни винаги този факт? Дали пък понякога не пречи?

С тази тема е свързан въпросът ни през тази седмица за предизвикателствата на работното ни място: