2020 година промени плановете на множество компании за развитие на пазари, отваряне на нови офиси и наемане на нови служители. Данни на световни организации показват, че през второто тримесечие на тази година 400 милиона са загубените работни места на пълен работен ден в световен мащаб.

По данни на Националния статистически институт резултатите от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2020 година, коефициентът на безработица е 5,9%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20-64 години е 72,2%.

В тази връзка Dir.bg пита своите читатели: