Почти на всеки от нас се е налагало да смени една компания с друга. Всички имаме собствени разбирания колко често да се случва това. Обичайната причина за смяна на работното място е свързана с кариерно развитие и по-високо заплащане.

Други причини за промени са свързани с лоши финансовите резултати на един бизнес и мениджърски решения за свиване на работния щат, както и несправяне с работните задачи, които водят до освобождаване на служител.

Започването на собствен бизнес пък ни прави веднага участници от другата страна на процеса и ние трябва да намерим подходящите хора.

В тази връзка ви питаме - през какъв период от време сменяте работното си място?