Навлизаме в сезона на гриповете и на много от вас ще се наложи да ползват болничен лист пред своя работодател. Какво всъщност трябва да знаем при използването на болничен? Какво се случва със заплатата и осигуровките ви? Има ли влияние това върху отпуската ви? Какво се случва с превода на болничен от НОИ, ако сте закрили или сменили банковата си сметка? Тези и други отговори ще откриете в статията по-долу.

1. Кога и защо можем да излезем в болничен?

След получаването на болничен лист сте длъжни да го предадете на работодателя си, в срок от 2 работни дни, или да го информирате, че имате издаден такъв. Болничен лист може да получите само ако сте здравно осигурен. Ако работите на повече от едно място можете да изискате от лекаря да издаде допълнителен екземпляр на болничният ви лист, като той е длъжен да ви предостави същите с еднакъв номер. Болничните нямат влияние на правото ви на други видове отпуски.

Важно е да знаете, че можете да излезете в болничен при следните причини - претърпял сте злополука; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед; карантина; ако сте отстранен от работа по предписание на здравните органи; грите се за болен/карантиран член от семейството; придружавате болен член от семейството при лекар; изследвате се или се лекувате в страната или в чужбина; бременност и раждане; гледате здраво дете, върнато заради карантина от учебно заведение, гледате болно дете.

2. Период за издаване на болничен лист

Ако е издаден от лекар/зъболекар - максимален срок 14 непрекъснати календарни дни или няколко на брой болнични листове, но за не повече от 40 дни с прекъсване за една календарна година.

  • Център за спешна помощ - не повече от 3 календарни дни.
  • Лекарска консултативна комисия (ЛКК) - Може да разреши непрекъснат отпуск за срок до 180 календарни дни.

  • ТЕЛК комисия - след направена експертиза и предоставени документи може да разреши отпуск поради временна неработоспособност, след изтичането на 180-те календарни дни, както и ако сте ползвали 12 месеца прекъснат отпуск в две предходни календарни години или пък в годината, в която сте боледували.

3. Какво се случва ако нямате възможност да посетите лекар за издаване на болничен лист?

За съжаление без преглед при специалист няма как да получите болничен лист. Също така правилото е, че болничен няма как да бъде издаден за минал период. Ако обаче е бил извършен преглед, но не е бил издаден болничен лист, той може да се издаде за минало време.

4. Заплащане на болничен.

От НОИ не се получава парично обезщетение за официални празници и събота и неделя. Първите 3 дни се заплащат от работодателя, освен ако не сте самоосигуряващо се лице.

Първите 3 дни от работодателя се плащат частично - получавате 70 % от брутното си възнаграждение. От НОИ заплащат - За общо заболяване - 80 %, за трудова злополука и професионална болест - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждения или среднодневния осигурителен доход под 2600 лв., който размер в момента е "таванът".

За съжаление няма как да получите плащането по болничния си веднага, тъй като това е обвързано с процедура, при която има участие и вашият работодател. Работодателят е длъжен да представи болничния ви в срок до 15-то число на месеца, следващ месеца на предаване от служителя. Ако болничният лист е изряден, ще получите плащане в срок от 15 работни дни след датата на предаване.

5. Какво се случва ако сте закрили или променили банковата си сметка?

Ако сте случи така, че сте забравили да предоставите декларация за новата ви банкова, сметка или работодателят е пропуснал я предостави на НОИ, и парите ви са наредени за плащане по старата сметка, преводът ще се върне, а НОИ ще очаква да представите новата си сметка. Няма място за тревога.

За финал един професионален съвет. Ако по време на болничен, сте използвали болничния си не по предназначение, и публикувате снимки от почивка или парти, те могат да бъдат видяни от работодателя ви, а той от своя страна да обжалва вашия болничен. Може ли да се обжалва? Да- работодателите могат да обжалват и да правят възражения в 14 дневен срок срещу:

  • решенията на лекуващия лекар;
  • срещу решенията на лекарска консултативна комисия (ЛКК) и центровете за спешна медицинска помощ ;
  • срещу решенията на ТЕЛК.

Бъдете разумни и не злоупотребявайте с този вид документи.

СЪДЪРЖАНИЕ НА:
„Астреа Рикрутмънт“ е консултантска компания за подбор на персонал и временна заетост, създадена през 2007 година. Компанията има офиси в София, Велико Търново и Сърбия. За 13 години „Астреа“ успя да си партнира с над 400 български и международни компании в различни области и да намери работа на над 7000 човека.