Палитрата от чувства и настроения, свързани с работните ни ангажименти е толкова пъстра и разнообразна, че няма рецепта за ежедневен комфорт и вдъхновение. Всеки един човек, също е твърде различен и своенравен.

Все пак, в редовната ни седмична анкета за предизвикателствата на работното ни място, ви питаме:

Изпълнявате ли с удоволствие работните си ангажименти?