Съдиите по вписванията у нас настояват да се създаде имотен регистър. Нормативната уредба за него е приета преди 17 години, но такъв все още няма, съобщи БНТ.

"Информацията, ако се създаде имотен регистър, в него ще бъде по-пълна, тя ще обхваща един период от 1951г. и когато един гражданин прави справка, той наистина ще има пълната информация за статута на този имот, който проучва, за един период от повече от 50 години назад", каза на дискусия, организирана от Съюза на юристите Десислава Ахладова, зам.-министър на правосъдието.

Съдиите по вписванията от своя страна заявиха ,че регистърът ще даде сигурност при сделки с имоти и ще защити правата на гражданите.

"Това означава незабавно, така както изисква Законът за кадастъра и имотния регистър и в сегашната си редакция, на имотни партиди, на досиета на имота, които да дават възможност за извършване на достоверна справка", каза Димитър Танев от Нотариалната камара.

Концепцията за имотен регистър у нас е приета през 94-та година, а Законът за кадастъра и имотния регистър - през 2001 година, въпреки това такъв регистър у нас все още няма.