През 2020 година делът на младите хора в ЕС на възраст между 15 и 29 години, живеещи в пренаселени домакинства, е бил почти 28 на сто, което е с 1,5 процентни пункта повече отколкото през 2019 година. Публикуваните от Евростат данни сочат, че това равнище е с почти 10 процентни пункта над нивото на пренаселеност като цяло (18 на сто).

Сред страните членки на ЕС Румъния (65 на сто), България (58 на сто), Латвия (54 на сто), Хърватия ( 50 на сто) и Полша (49 на сто) са регистрирали най-високо равнище на пренаселеност сред младите хора на възраст между 15 и 29 години през 2020 година. Кипър (4 на сто), Малта (6 на сто) , Ирландия (7 на сто) и Белгия (8 на сто) пък са имали най-нисък дял - под 10 на сто.

Спрямо 2019 година 14 страни членки на ЕС, за които има налични данни, са регистрирали спад в равнището на пренаселеност. Той е бил най-отчетлив в Словакия (-5,1 процентни пункта) , Естония (-2,9 процентни пункта) и Дания (-2,7 процентни пункта). Противоположна тенденция е била отчетена в останалите страни, като в Германия (+6 процентни пункта) и Франция (+5,6 процентни пункта) е имало най-голямо увеличение на този показател.

По възрастова разбивка равнището на пренаселeност в било най-високо в ЕС сред младите хора на възраст между 20 и 24 години, достигайки 30 на сто. Следват младежите между 15 и 19 години (29 на сто). С напредване на възрастта равнището на пренаселeност намалява и е 24 на сто във възрастовата група между 25 и 29 години.