Свободните офис площи в столицата са се увеличили по време на пандемията и вече достигат близо 11 на сто. Това показа проучване на консултантската компания MBL - специализирана в областта на бизнес имотите, базирано на данни към третото тримесечие на годината.

Очакванията са тази тенденция да се запази и да доведе до свиване на наемите на този вид имоти през 2021 година.

Според анализаторите в края на тази година новонаетите бизнес терени ще възлизат на едва 60% от обема, достигнат през 2019-а.

Казано в квадратни метри - площта на съществуващите офис сгради в София е 2.184 млн. кв.м., а имотите в строеж се простират на близо 400 хил. кв. метра. Оказва се обаче, че само за 16% от тях има сключени предварителни договори за отдаване под наем.

Що се касае до свободните офис площи, включително тези в строеж - те надхвърлят 560 хил. кв. метра.

На този фон средните наеми не се променят съществено - при офисите клас А среднопретегленият наем е 12.60 евро на кв.м, а офертите варират между 12 и 14 евро на кв.метър. При офисите от клас Б среднопретегленият наем е 8.80 евро на кв.м, като офертите са в рамките между 8 и 11 евро за кв. метър.

"При сегашните обстоятелства значителна част от наемателите желаят да получат отстъпки от наемодателите или да намалят площите, които заемат", коментираха цените анализатори на имотния пазар.