Сайтът на Имотния регистър https://icadastre.bg/ ще функционира до 24 юли, петък, включително, съобщават от Агенцията по вписванията.

От 27 юли, понеделник, регистърът ще бъде достъпен само през единния портал https://portal.registryagency.bg/.

На 25 и 26 юли, събота и неделя, ще бъде извършена планирана миграция на данни от профилите на ползващите имотния регистър лица.  За посочения период няма да има възможност за зареждане на нови суми, както и извършване на справки.

Във връзка с миграцията, в този период са възможни и временни прекъсвания в работата на сайта на Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – http://brra.bg, отбелязват от Агенцията по вписванията.

Автоматизираното разплащане към Имотен и Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ през ePay на 25 и 26 юли също ще бъде недостъпно.