През 2021 г. разрешителните за строеж в ЕС (по показателя полезна застроена площ, измерена в милиони квадратни метри; милион m²) са нараснали с 15% (в абсолютно изражение,  с 52 милиона m²). Този растеж последва спад от 8% през 2020 г., пиковата година на кризата с COVID-19.

Разрешенията за строеж се измерват и в брой жилища, независимо от големината на  сградата. По този показател, разрешителните са се увеличили с 16% (+269 000 жилища) в ЕС след спад от 5% през 2020 г.

Разрешения за строеж в ЕС (полезна площ) - 2015 - 2021 г. - годишни абсолютни стойности

Графика: Евростат

В годините между 2015 г. и 2019 г. броят на разрешителните за строеж е нараснал средно с 6% годишно. Пандемията прекъсна тази тенденция, но нарастването през 2021 г. компенсира загубите от 2020 г., отбеляза Европейската статистическа служба.

Разрешителните за строеж (по показателя полезна площ) са се увеличили през 2021 г. във всички страни от ЕС с изключение на Естония (-5%).

Налице са обаче значителни разлики в увеличенията между държавите членки. Испания (+62%), Гърция (+54%) и Малта (+42%) отбелязват най-голямо увеличение на броя на издадените разрешителни по отношение на полезната площ. 

България следва първата тройка по този показател, макар и със значително по-нисък ръст - 27%. Във врата й дишат Унгария и Полша.

Разрешителни за строеж (по показателя полезна площ) в ЕС - по страни - промяна в процент през 2021 спрямо 2020 г.

Графика: Евростат

От друга страна, в Дания (+1%), Германия (+2%) и Австрия (+3%) са регистрирани доста ниски ръстове, показва статистиката.