Трансформирането на начина, по който Шотландия отоплява домовете и сградите си, може да бъде крайъгълен камък за справедливо и зелено икономическо възстановяване след Covid-19. "Революцията в зелени домове" би могла да струва 8 млрд. паунда (около 10.8 млрд. долара) за шотландската икономика, твърди Световният фонд за природата (WWF).

Според неправителствената организация, желанието за намаляване на емисиите и ограничаване на последиците от изменението на климата продължава да се увеличава в световен мащаб. По-конкретно в Шотландия - където половината от емисиите в страната идват от отоплението на домовете и промишлеността - правителството се стреми да достигне беземисионна икономика през 2045 г.

Говорител на шотландското правителство казва, че до 2030 г. управляващите искат да видят поне 50% от домовете и сградите на Шотландия да се греят с "отоплителни системи с нулеви емисии", като термопомпи и топлинни мрежи. "Програмата на правителството се ангажира да инвестира 1.6 млрд. паунда (2.2 млрд. долара) през следващите пет години, за да се трансформира начинът, по който отопляваме домовете и сградите си, включително да ги направим по-енергийно ефективни", газа говорителят, цитиран от NS Energy.

По неговите думи, тази инвестиция ще подкрепи пряко до 5000 работни места и ще помогне за справяне с енергийната бедност. "В момента се консултират и плановете всички новопостроени жилища да имат задължително беземисионни отоплителни системи от 2024 г. Скоро ще публикуваме проект на стратегия за отопление в сгради, съдържащ допълнителни подробности за нашите планове и политики за по-нататъшно ускоряване на декарбонизацията на домовете и сградите в Шотландия", каза още говорителят на шотландското правителство.

3e-news.net