Наемите и цените на жилищата са продължили да растат уверено в ЕС през първото тримесечие - съответно с 0,4 и 2,2 на сто спрямо четвъртото тримесечие на 2020 година, сочат данни на Евростат.

Между 2010 и второто тримесечие на 2011 година цените на жилищата и наемите в ЕС се движеха еднакво, припомня БТА. От второто тримесечие на 2011 година те поеха в много различна посока: наемите нарастваха постоянно за периода до първото тримесечие на 2021 година, докато цените на жилищата съществено варираха в двете посоки.

Снимка: Евростат

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 е първото тримесечие на 2013 година цените на жилищата останаха повече или по-малко стабилни между 2013 и 2014 година. После започна бързо поскъпване в началото на 2015 година, след което жилищните цени нараснаха в много по-бърз темп, отколкото наемите.

През периода от 2010 година до първото тримесечие на 2021 година наемите са се увеличили с 15,3 на сто, а цените на жилищата - с 30,9 на сто.

Сравнявайки първото тримесечие на 2021 година с 2010 година, цените на жилищата са се увеличили повече от наемите в 17 страни членки на ЕС.

Жилищните цени са се увеличили в 23 страни членки и са намалели в четири, като най-силно покачване има в Естония (+126,8 на сто) и Люксембург (+108,2 на сто).

Спад се наблюдава в Гърция (-28,1 на сто), Италия (-14.4 на сто), Кипър (-8,9 на сто) и Испания (-4.8 на сто).

Диаграмата с наемите е различна: Сравнявайки първото тримесечие на 2021 година с 2010 година наемите са нараснали в 25 страни членки и са намалели в 2, като най-голямо е увеличението отново в Естония (+140,4 процента), следвана от Литва (+108,6 на сто) и Ирландия (+63,3 на сто). Спад се наблюдава в Гърция (-25,2 на сто) и Кипър (-3,8 на сто).

България е в средата на таблицата.

Снимка: Евростат