Тъй като собствениците на жилища в цяла Европа се тревожат за съдбата на своите остарели газови котли, някои възлагат надеждите си да ги прехвърлят към водорода. Но това може да се окаже, че не е пътят напред, съдейки по данните от ново проучване, цитирано от Euractiv.

Новият доклад "12 Insights on Hydrogen", публикуван от германския мозъчен тръст Agora Energiewende, дава по-внимателен поглед върху "огромната реклама" направена на водорода през последните две години и се опитва да определи дали той наистина ще заеме по-съществена роля сред енергоносителите занапред.

"Ролята на водорода за неутралността на климата е от решаващо значение, но второстепенна спрямо директната електрификация", пишат авторите, които прогнозират, че водородът ще представлява 16-25% от крайното енергийно търсене в Европа до 2050 г.

"Не виждаме роля на водорода в отоплението на сградата чрез котли или горивни клетки", казва Гниевомир Флис, експерт по водорода в Agora Energiewende и един от авторите на доклада. "Сценариите с нулеви нетни стойности виждат много ограничено използване на водород в сградите", обясни Флис. "Сценариите с беземисионна икономика посочват много ограничено използване на водорода в сградите", обясни Флис.

3e-news.net