Европейската комисия предложи днес законопроект, който преследва целта застрахователите да бъдат насърчени да вложат 90 милиарда евро във възстановяването на икономиката на ЕС от последиците от пандемията, предаде БТА.

Комисията предвижда облекчения за по-малките застрахователи, подобряване на надзора над застрахователната дейност, както и на информираността на потребителите за състоянието на дружествата за застраховки.

Законопроектът ще бъде обсъден от Съвета на ЕС и от Европейския парламент.

Очакването на ЕК е, че освободените капитали на застрахователите ще допринесат за реалната икономика. Комисията предвижда основната част от тези средства да бъдат насочени към дейности, свързани с енергийния преход.

По данни на ЕК европейските застрахователи не са пострадали особено от пандемията. Комисията уточнява, че въпреки това засега няма да предлага въвеждане на общоевропейска гаранция по застраховките.