През ноември общото икономическо доверие в Европейския съюз се подобри за пръв път от месец май насам, докато аналогичният индекс на Европейската комисия за България отбеляза известно отстъпление до тримесечно дъно, показват резултати от последното бизнес проучване на европейските власти в Брюксел.

Индексът, измерващ икономическото доверие в ЕС, нарасна през ноември до 100,0 пункта от 99,1 пункта през октомври, когато достигна най-ниско ниво от ноември 2013-а година. Това представлява тримесечен връх на европейските бизнес нагласи и първо тяхно подобрение от месец май насам.

Подобряването на икономическите нагласи в целия ЕС се дължи както на тяхното предпазливо повишаване в рамките на еврозоната, така и на добро нарастване на съответния индекс за Великобритания (повишение с 1,1 пункта на индекса на водещата икономика извън еврозоната) и на индекса за Полша (повишение с 0,7 пункта на индекса на втората по значимост европейска икономика извън единния валутен блок).

Проучването на ЕК за Европейския съюз през ноември регистрира подобрение на доверието сред мениджърите в промишления сектор (нарастване на съответния индекс до -9,4 пункта от -9,7 пункта през октомври), в сферата на услугите (до 4,9 от 3,7 пункта) и в търговията на дребно (до -1,6 от -3,6), като слабо понижение има единствено в строителния сектор (спад на съответни индекс до 0,4 от 0,7 месец по-рано).

През ноември индексът на потребителското доверие в 28-те страни на ЕС пък се подобри до -6,7 пункта от 7,3 пункта през октомври.

За разлика от общия показател на ЕК за икономическото и бизнес доверието в ЕС, съответния индекс за България обаче отбелязва първо понижение от август насам до 104,2 пункта от 105,6 пункта през октомври, когато достигна най-високо ниво в рамките на настоящата година. Въпреки това отстъпление индексът на икономическите нагласи за нашата страна продължава да се задържа трайно над важното ниво от 100 пункта от края на 2014 година насам.

Понижаването на общите бизнес нагласи в нашата страна през ноември е в резултат на рязко влошаване на доверието на българските промишлени мениджъри (спад на промишления индекс през ноември до -3,5 от -1,9 пункта през октомври), понижаване на доверието и в сферата на услугите (спад до 14,4 от 15,7 пункта), като и при търговията на дребно (спад до 18,5 от 19,4 пункта), като подобрение бележи единствено доверието на мениджърите в строителния бранш (повишение до -1,4 от -3,7 пункта).

Индексът на потребителското доверие в България също се влоши през ноември до -22,7 пункта от -22,0 пункта месец по-рано.