Започва третият етап на мярката 60/40, съобщиха в сряда (28 октомври) от Агенцията по заетостта.

От институцията стартират процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средствата по реда на Постановление № 151 от 3 юли 2020 г. за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение.

Това представлява своеобразният трети етап от подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40, уредена и впоследствие "облечена" в нов дизайн (с ПМС № 55/2020 г. и ПМС № 151/2020 г.) и чието действие приключи на 15 октомври 2020-а.

Регламентираната подкрепа за новия етап е отново в размер на 60% от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец август и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1 октомври до 31 декември 2020 г.

Работодателите, получили средства в предишните месеци, ще могат на този етап на мярката да се възползват от някои административни облекчения, като например съкратен образец на заявление и намален пакет приложения към него, разясниха от Агенцията по заетостта.

И при този трети етап от подкрепата по мярката 60/40, съгласно актуалните нормативни документи, заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението трябва да се подават към Дирекция "Бюро по труда", обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им. В случай на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление за всички обекти в една Дирекция "Бюро по труда", на чиято територия се намира поне един обект на работа.

От Агенцията по заетостта препоръчват, работодатели, които осъществяват дейност на обекти на територията на Столична община и извън нея, да подават документи за кандидатстване в Дирекция "Бюро по труда", която обслужва територията на обектите извън София.

Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в съответната Дирекция "Бюро по труда".