Законопроект за несъстоятелност на физическите лица, с вносител служебният Министерски съвет, прие на първо гласуване парламентът. Със законопроекта се защитава добросъвестният длъжник и се цели справедливо удовлетворяване на всички кредитори, се посочва в доклада на правната комисия, предаде БТА.

Производството по несъстоятелност се образува по молба на длъжника, в която се представят доказателства за трудовата заетост, обстоятелствата за неплатежоспособността и добросъвестността, данни за имуществото му, а длъжникът предлага и план за погасяване на задълженията. Предвижда се окръжният съд да прогласи неплатежоспособност, когато длъжникът не е в състояние да изпълни парични задължения на обща стойност над 10 минимални работни заплати, за период от повече от шест месеца. С цел осигуряването на жизнените потребности на длъжника се определя имущество, което не се включва в масата на несъстоятелността и е предвидена издръжка за длъжника и членовете на неговото семейство.

Ние от "Възраждане" разбираме необходимостта от приемането на този законопроект, посочи депутатът Маргарита Махаева. Тя отбеляза, че в последните години въпросът с "вечния длъжник" е излязъл отново на дневен ред и масово са се появили фирми, които отпускат бързи кредити, и е нараснал броят на лошите кредити. Махаева каза, че особено покрай пандемията много хора са били освободени от работа и всичко това е довело до напрежение в обществото.

Тази задлъжнялост на физическите лица в един момент започва да уврежда не само длъжника, но и кредитора, а косвено уврежда и бюджета на държавата, заяви Махаева. Тя обясни, че когато един човек осъзнава, че през целия си съзнателен живот работи, за да изплаща стари задължения, той започва да работи "на черно", без да декларира доходите си, без да плаща данъци и осигуровки, и по този косвен начин уврежда и бюджетните приходи на държавата. Махаева уточни, че като цяло подкрепят концепцията и философията на закона, но има няколко момента, на които следва да се обърне внимание.

Ще подкрепя на първо четене представения проект на закон за несъстоятелността на физическите лица, заяви Надежда Йорданова ("Продължаваме промяната - Демократична България"). Според нея той е необходим и, макар и позакъснял, тя смята, че е навременен. Той решава изключително важен проблем за нашето общество - урежда възможността за втори шанс на физическите лица, които поради една или друга причина са изпаднали в неплатежоспособност, тоест не могат да посрещат задълженията, които те добросъвестно са поели, обясни Йорданова.

Много години наред се говори за т.нар. проблем вечен длъжник, отбеляза тя. Йорданова припомни, че преди години Народното събрание се е опитало да реши този въпрос с изменения в Закона за задълженията и договорите относно давностните срокове и се въвела абсолютна погасителна давност. Тя обясни защо този инструмент не е достатъчен, за да реши проблема с "вечния длъжник".

Предложеният законопроект по принцип има добри намерения и затова ние ще го подкрепим на първо четене, каза Бранимир Балачев (ГЕРБ-СДС). Според него между първо и второ четене е необходимо да се създаде работна група.

Депутатите приеха предложението на Петър Петров ("Възраждане") за удължаване на срока за предложения между двете четения с две седмици, който да стане общо три седмици.