Чуждестранните и съвместните предприятия от Италия, Гърция и от други държави-членки на Европейския съюз доминират услугите, търговията и промишлеността на Албания и работят най-вече в централната част на страната, предаде албанската агенция АТА, на която се позова БТА.

По данни на албанския Национален статистически институт - ИНСТАТ - чуждестранните и съвместните предприятия, създадени от италиански и гръцки предприемачи, представляват 48,8% от общия брой чуждестранни предприятия в Албания.

Предприятията, притежавани изцяло или в съдружие от чужди граждани, представляват 5,3% от общия брой предприятия спрямо 5,6% от активните предприятия през 2021 г. и в тях са наети 12,5% от общата заетост.

Чуждестранните предприятия и съвместните дружества с капитали от Европейския съюз са 62,7% от общия брой.

Данните показват, че тези предприятия се намират главно в общините Тирана и Дуръс, съответно 70,7% и 11,5%.

ИЗБРАНО
ИЗБРАНО