Даниела Везиева е назначена за член на Съвета на директорите на "Холдинг БДЖ" ЕАД. Тя ще заеме длъжността след вписването й в Търговския регистър, съобщиха от транспортното министерство.

"Целият фокус на икономическия модел ще бъде обърнат към клиента. Железниците са зеленото бъдеще на европейска България", коментира приоритетите си Везиева.

Даниела Везиева е доктор по икономика. Притежава дългогодишен опит в сферата на публичните финанси и администрацията. Заемала е мениджърски и ръководни длъжности. Участва в разработването на нови модели на управление.

Тя беше и министър на икономиката във второто служебно правителство на Стефан Янев от 16 септември 2021 г. до 13 декември 2021 г

Владее английски и руски език.