Да бъде разработена и приета актуална национална енергийна стратегия, която да гарантира енергийната независимост на България, поиска изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" Андон Андонов. Според него в стратегията трябва да бъде определено и планирано бъдещето на най-голямото въгледобивно държавно дружество в нашата страна.

"Радневските мини разполагат с резерв от 1,8 млрд.тона лигнитни въглища, които при сегашния темп на добив в трите рудника ще стигнат за още най-малко 60 години", посочи той.

"Количеството запаси от лигнитни въглища в "Мини Марица-изток" определят енергийната независимост на България, което е много важно и за националната сигурност", подчерта Андон Андонов.

Бъдещето на дружеството зависи и от бъдещето на четирите електроцентрали, които работят в комплекса. Директорът на въгледобивното дружество изрази надежда, че МОСВ ще осигури необходимите дерогации за дълъг период от време на електропроизодителите в района. 

Андон Андонов каза, че е оптимист за бъдещето на "Мини Марица-изток". При планираната инвестиционна програма за 2018 г. в размер на 91 млн.лв., изпълнението й до 9 август е в размер на 57 млн.лв или 63 на сто, показват отчетите на дружеството. Ремонтирани са три багера в "Рудник 1" и "Рудник 3". Работи се активно по монтажа на два нови багера от тип RS 2000 и RS 2200, които са договорени по фонд "Козлодуй" и се очаква да влязат в експлоатация догодина. По инвестиционната програма са доставени 19 броя нови булдозери от общо 30 договорени, фадроми и друга нова минна техника. Половината от планираната ремонтната програма за годината е изпълнена.

От дружеството изразяват надежда, че изкупната цена на добитите въглища, ще бъде увеличена. От 2014 г. тя е 77 лева за тон условно гориво. "Мини Марица-изток" са внесли искане за увеличение на цената с 4 лева за тон условно гориво, която според разчетите на дружеството няма да се отрази на потребителите.