Берлин и Копенхаген са най-скъпите градове за битови клиенти в Европа, въпреки че цената на електроенергията представлява само малка част от общата сметка. Значителната част от тази цена се дължи на данъците. В същото време жителите на Киев плащат най- евтините сметки, следвани от Белград, Будапеща и Подгорица. В номинално изражение цените на електроенергията в столиците на Централна и Източна Европа (ЦИЕ), вкл. и България, са по-ниски от средните. Само в Прага и Варшава са единствените столици от ЦИЕ, в които цената на електроенергията е над средната за Европа.

Това показва новото проучване на консултантската компания VaasaETT, специализирана за енергийните пазари, и два водещи европейски органа на енергийния пазар - на Австрия (ECА) и на Унгария (MEKH), за цените на електроенергията и газа за крайните битови потребители в 32-те европейски столици за февруари 2021 година.

Най-съществените промени на пазара на електроенергия през месец февруари:

- 3% увеличение на цените в Лондон;

- 3% нарастване на цените в Белград, поради повишение на енергийната и разпределителната компоненти;

- 3% ръст на цените в Брюксел, поради по-висока енергийна компонента и данъци

- 2% увеличение на цените във Варшава, поради поскъпване на енергийната компонента;

- 2% повишение на цените в Стокхолм, заради нарастване на енергийната компонента;

- 1% поскъпване на цените в Рига и Талин, поради ръст на енергийната компонента;

- 1% увеличение на цените в Париж;

- 13% спад на цените в Мадрид, които се връщат към нормалното си ниво след същественият им ръст през януари (скок на цените), поради необичайните метеорологични условия и увеличеното търсене на електроенергия ;

- намаление на цените с 2% в Никозия, поради понижение на енергийната компонента;

- спад на цените с 1% в Атина, поради намаляване на компонентите на енергията и енергийните данъци.

Цените на газа за бита

От изследването в 28 европейски столици, най-много плащат потребителите на природен газ в Стокхолм - два пъти колкото жителите на втория най-скъп град за синьото гориво - Берн. Това може да се обясни с естеството на шведския пазар на газ - малък по размер, само 95 000 битови клиенти в цяла Швеция, от които 61 000 ползват газова мрежа в Стокхолм. Третата столица с най-високи сметки за природен газ е Амстердам.

Най-ниски се цените в Киев и Будапеща. Като цяло синьото гориво е най-евтин в страните от ЦИЕ и при газа е още по-ясно изразено, отколкото при електроенергията.

Най-значителните промени на пазара на природен газ през февруари:

- 5% увеличение на цените в Брюксел, поради скок на енергийната компонента;

- 5% ръст на цените в Лондон;

- 4% повишение на цените в София, поради увеличение на енергийната компонента;

- 3% нарастване на цените в Прага, поради поскъпване на енергийната компонента;

- 2% увеличение на цените в Копенхаген и Виена, поради по-висока енергийна компонента;

- 1% ръст на цените във Варшава, поради поскъпване на компонентата за разпределение;

- 1% повишение на цените в Атина, поради по-висока на енергийна компонента;

- 5% намаление на цените в Киев, поради понижение на енергийната компонента;

- спад на цената с 1% в Люксембург поради намаление на енергийната компонента.

3е-news.net