Темата за устойчивото развитие в България беше дискутирана от експерти, бизнес лидери и представители на политическите формации и правителството по време на третото издание на форума "Пауърс Съмит" (Powers Summit), който се проведе на 7-ми ноември в София Тех Парк в гр. София, предаде БТА.

Много сме далеч от постигането на устойчивост, каза Дарина Георгиева, изпълнителен директор на Българската мрежа на глобалния договор на ООН в дискусионния панел, модериран от доц. д-р Марина Стефанова. По думите й има много какво да се направи по тази тема. Конкретното искане е целите за устойчиво развитие да бъдат изведени на дневен ред. Според нея тази тема присъства в някои документи, но се вижда, че страната ни сякаш няма ясен стремеж за развитие.

Д-р Милена Ангелова, главен секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България, вицепрезидент на SGI Europe и член на Европейския икономически и социален комитет, счита, че преходът към устойчивост е единственият възможен избор, но за постигането й е важно да не се загуби конкурентоспособността. Първостепенна роля е да се постига икономически растеж. За целта трябва да се ускорят инвестициите и по-конкретно зелените инвестиции, заяви д-р Ангелова на годишния форум, който събира на едно място видни експерти, представители на бизнес асоциации, синдикати и бизнес лидери заедно с правителството и народни представители.

Зам.-председателят на Българската стопанска камара Мария Минчева изтъкна, че трябва да се ускори работата по създаване на депозитна система в България и промяна в методиката за изчисляване на такса "битови отпадъци" на база генериран отпадък, което "ще отключи апетита на индустрията" за преход към кръгова икономика. Минчева добави, че в рамките на година може да се въведе система за разделно събиране на опаковки в България.

Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС), обясни, че трябва да се гарантира в закона по-голямата надеждност на информацията относно устойчивото развитие. Международният стандарт за надеждността на тази информация ще бъде готов до края на годината и този стандарт може да бъде записан в Закона за независимия финансов одит.

В тазгодишния форум от страна на водещите бизнеси в страната, работещи активно в сферата на устойчивото развитие, се включиха ПроКредит Банк, Филип Морис България и Джапан Табако Интернешънъл - България.

Камелия Минева - член на Управителния съвет и изпълнителен директор на "ПроКредит Банк", заяви, че частният сектор има нужда от подкрепа и властта може да изиграе доста ключова роля по отношение на информираността. Според нея има достатъчни ресурси за финансиране на различни инвестиции. Проблемът е, че бизнесът не е наясно защо трябва да върви по пътя към устойчивостта. Затова "ПроКредит Банк" работи много активно в тази посока.

Снимка: Анелия Иванова - мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България, Powers Summit

Анелия Иванова - мениджър връзки с обществеността във Филип Морис България, представи прогреса на компанията в областта на устойчивото развитие на глобално и местно ниво и заяви, че корпорацията се е превърнала в лидер в трансформацията в тютюневата индустрия към бъдеще без дим. Именно визията за изграждане на свят без тютюнев дим и прилагането на подхода за намаляване на вредата от тютюна чрез научно доказано по-малко рискови алтернативи без горене стоят в основата на стратегията за устойчиво развитие на Филип Морис Интернешънъл (ФМИ). За целта през последните 15 години са инвестирани над 10.5 милиарда долара в научни изследвания, иновативни технологии, продуктов дизайн и разработки на новите бездимни продукти, които имат потенциала да намалят вредата в сравнение с продължаване на пушенето.

"Разглеждайки целите за ESG, определено въздействието от нашите продукти върху индивидуалното и общественото здраве представлява най-значимото от всички ефекти и възможности за подобрение, свързани с основната ни дейност. Осъзнаваме, обаче, че не можем да постигнем устойчивост без да адресираме и останалите цели - опазване на околната среда, подобряване на социалната среда и управлението на процесите." Освен на глобално ниво, компанията е извършила и в България тази година детайлна оценка на нивото на значимостта на темите, като са селектирани 6 основни стратегически приоритета, по които Филип Морис България да работи и да проследява напредъка си. Скоро се очаква да излезе и първият местен доклад на компанията за устойчиво развитие.

Димитър Найденов, мениджър корпоративни въпроси в Джапан Табако Интернешънъл (JTI) България, коментира, че устойчивото развитие е приоритет за компанията. Той посочи, че все повече от енергията, която компанията използва, е от ВЕИ, а потреблението на вода намалява. Найденов посочи, че индустрията е сериозно ангажирана и с борбата с незаконната търговия с тютюневи изделия - ключов фактор за устойчивото развитие, като компанията е част Инициатива за борба с незаконната търговия, основана през 2010 г., в която членуват и Филип Морис България.