Туристическият бранш е предпазлив в прогнозите за резултатите от летния сезон тази година, който официално започва от днес. Очакванията са той да е по-добър спрямо миналогодишния, но не и на равнищата преди пандемията. От Министерството на туризма и Института по анализи и оценки в туризма очакват значителен ръст на чуждестранните туристи в страната. Вече планираме над 9 млн. чужденци да влязат в страната, миналата година сме имали около 4 млн., каза директорът на Института по оценки и анализи в туризма Румен Драганов на среща на бизнеса с премиера в оставка Бойко Борисов. По думите на Драганов, се очаква и ръст на пътуващите българи през лятото.

Вицепремиерът и министър на туризма в оставка Марияна Николова прогнозира по време на третото заседание на Консултативния съвет по туризъм, че входящият туристопоток от чужбина през летен сезон 2021 ще бъде по-нисък от сезон 2019, като се очаква вътрешният туризъм да е малко под равнището от 2019 г. и близо до постигнатите резултати през 2020 г. Според оценки на Оxford economics company, в повечето европейски държави също не се очаква възстановяване на входящия туристопоток. Възможно е възстановяване на туристопотока от някои пазари.

По думите на министъра на туризма, има потенциал за привличане на още български гости, които традиционно почиват в чужбина. Очаква се сравнително голям интерес от българските посетители към малките курорти, както и към морски и СПА туризъм. Те все по-често ще търсят места за настаняване с малък капацитет, като къщи за гости, каза вицепремиерът Николова. Според нея, най-много българи ще отседнат в хотелите, предвид че те разполагат с най-голяма леглова база.

ОСНОВНИТЕ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ЛЯТО 2021

Ресорният министър очерта и основните проблемите пред лято 2021 - късен старт на резервациите, масовата ваксинация, по-малко използване на въздушен транспорт, както и факта, че децата не подлежат на ваксинация. Проблемът с визите и кадрите в туризма, липсата на ликвидност затрудняват бранша и това лято. Сред предложенията, оповестени тези дни от бизнеса, с които да се стимулират младите хора да остават на работа в сектора в България, е да се увеличат практиките и разходите по тях да се покриват от държавата, да има образователна рамка, разработена в партньорство между бизнеса и образованието, по която да се обучават кадри, които да излизат подготвени за работа. В програмите на висшите училища по туризъм да има повече часове за изучаване на чужди езици, а бизнесът да открие гимназиите по туризъм и във вътрешността на страната и да ги подкрепи с оборудване, специалисти, да има повече предложения за производствени практики.

За работодателите проблем се оказа бюрокрацията, която съпътстват наемането на кадри под 18 години, както и недобрата практическа подготовка на бъдещи кадри във висшите и средните учебни заведения. Последна анкета на Националния статистически институт сред управителите на местата за настаняване през март показа, че за бъдещата си активност в краткосрочен план 43 на сто от ръководителите смятат да продължат да работят, 41,9 на сто смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 10,9 на сто предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2,8 на сто прогнозират да я прекратят. За март статистиката отчете, че пътуванията на български граждани в чужбина са 251 500, или с 9 на сто над регистрираните през март 2020 г., когато за първи път беше въведено извънредно положение в страната във връзка с разпространението в световен мащаб на COVID-19. Не е такава картината при посещенията на чужденци в България, за които НСИ съобщи, че са 287 900, или с 8 на сто по-малко в сравнение с март 2020 година, като срив е регистриран при пътуванията с цел "почивка и екскурзия" - с 56,8 на сто.

БЕЗОПАСНО ЛЯТО 2021

От днес временно се забранява влизането в България на хора, пристигащи от Индия, Бангладеш, Бразилия и държави и територии в Африка с определени изключения, описани в последната заповед на министъра на здравеопазването. Останалите, които влизат в България, независимо от тяхното гражданство и от държавата, от която пристигат, се допускат у нас при представянето на един от следните документи: документ за завършена ваксинационна схема срещу COVID-19; документ, показващ положителен резултат от проведено изследване по метода на полимеразна верижна реакция (PCR) или бърз антигенен тест за COVID-19 - за хората, преболедували от COVID-19 за периода от 15-ия до 180-ия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Българските граждани, гражданите на държави членки на ЕС, на страни по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства; гражданите на няколко държави, сред които на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Украйна, Република Северна Македония, Сърбия, Молдова, Русия, Израел, Беларус, Турция; хората със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България и членовете на техните семейства; притежателите на българска виза за дългосрочно пребиваване, вид "D", както и хората, които имат разрешение за пребиваване в държава членка на ЕС или в страна по Шенгенското споразумение и членовете на техните семейства, могат да влизат у нас и при предоставяне на документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест за доказване на COVID-19, считани от датата на проведеното изследване, вписана в документа. По тези правила в България могат да влизат и хора, независимо от тяхното гражданство, пристигащи от държави извън тези, за които от 1 май временно се забранява влизането у нас, като сред тях са и работници в областта на туризма. Хората без нужните документи, посочени в заповедта, подлежат на 10-дневна карантина, която може да бъде отменена при отрицателен резултат от проведено до 24 часа след влизането в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или от бърз антигенен тест.

България предприема всички необходими мерки за най-висока сигурност, така че гостите да се чувстват защитени и сигурни по време на престоя си у нас, а спазването на санитарно-хигиенните предписания е едно от ключовите условия страната ни да запази "зеления печат за безопасност и хигиена" (Safety and hygiene travel stamp), издаден от Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC), посочват от Министерството на туризма.

Със заповед на министъра на туризма се въвеждат единни правила за противоепидемични и санитарни мерки в туристическите обекти за летен сезон 2021 г. Мерките обхващат дейността на местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях или самостоятелни, както и процедурите в случай на съмнение за коронавирусна инфекция при гост в мястото за настаняване и редът за трансфер на туристи и при организирани туристически пакети са автобусен превоз. Правилата регулират и ползването на охраняеми морски плажове, където трябва да бъде спазвана физическа дистанция от поне 1,5 м между отделните плажуващи. В свободните плажни зони на всеки 20 кв. м се допуска разполагането на двама души или до броя на членовете на едно семейство. Един чадър е допустимо да се ползва от до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство. При платените зони на всеки 20 кв. м се допуска поставяне на 1 брой чадър, т.е. през минимум 4,5 м, като на един чадър е допустимо да се ползва от до 2-ма души или до броя на членовете на едно семейство. Правилата влизат в сила от 1 май. От близо 150 000 работещи в сектор "Туризъм" - 82 000 са заявили, че желаят да бъдат ваксинирани, като процесът вече тече. Летищата във Варна, Бургас и София са предприели редица мерки срещу разпространението на COVID-19.

РЕКЛАМИРАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЛЯТО

Министерството на туризма започна рекламна кампания под наслов "Безопасно лято 2021", като за целта са изработени рекламни видеа на четири езика - български, английски, немски и иврит, които ще бъдат разпространявани на всички структуроопределящи и приоритетни за страната ни пазари. Рекламните клипове ще бъдат разпространявани по основните комуникационни канали в повече от 18 приоритетни пазара, български посолства и туристически представителства, така че да стигнат до възможно най-голям кръг от хора.

Според министър Марияна Николова, това лято в морските ни курорти най-много ще бъдат българските и румънските туристи. Очакванията са, че най-много чуждестранни туристи през летен сезон 2021 г. ще бъдат от Румъния. Важно предимство е, че туристите от Румъния пристигат основно с лични автомобили и поради тази причина рискът от заразяване при пътуване е много нисък. Очаква се Северното Черноморие да е водеща дестинация за румънските туристи през летен сезон 2021 г., както и за проявен интерес към културните ни дестинации. Туристите от Германия са били малко под 70 хил. през летен сезон 2020 г., като се отчита спад от 81 на сто, а според ранни прогнози /февруари/ за този летен сезон записванията при немските туроператори за България са били сравнително малко.

Миналото лято в страната са почивали около 80 хил. полски туристи, което е спад от 73 на сто. Според данни от февруари, на Летище "Бургас" са планирани над 1300 пристигащи полета от Полша и ръст 14 на сто спрямо същия период на предкризисната 2019 г., а на Летище "Варна" са планирани над 700 пристигащи полета от Полша и ръст 42 на сто спрямо сравнявания период. Очакванията на българската държава са възстановяването на туристопотока от Израел да се почувства още този летен сезон заради високите темпове на ваксинация, Брекзит и британския щам на коронавируса да затрудни значително възстановяването на туристопотока от Великобритания.

Според ранните прогнози на българското министерството на туризма, не се очаква бързо възстановяване на туристопотока от Русия и Беларус, а Украйна е поставена сред перспективните пазари за България, като бе отчетено, че украинските туристи имат високо доверие в безопасността на българските курорти.

Прогнозни данни за двете морски летища за периода май-октомври 2021 г. показват, че около 5 хил. кацания се очакват на Летище "Варна" и около 7 хил. кацания - на Летище "Бургас", което представлява съответно спад в размер на 6 на сто и 21 на сто спрямо същия период на 2019 г. На добър летен сезон в туризма разчитат около 12 процента от работещите българи, или 364 000 души, по данни за 2019 г. на Световния съвет по туризъм и пътувания, като пряко заетите в сектора са около 143 000 души. Сектор "Туризъм" формира 12,9 на сто от БВП на страната, или близо 10 млрд. лева с мултипликационен ефект от 2,5 до 4 пъти според мястото. Средната заплата за миналата година през декември за страната е била 1468 лева, а за сектор "Туризъм" - най-високата заплата е била 906 лева през септември 2019 г. Министерството на туризма е с най-нисък бюджет от всички ведомства, като разходната му част е около 21 млн. лева.